Woord en fees – Advent 2019 tot Koninkrykstyd 2020

Woord en fees is ʼn hulpmiddel vir die voorbereiding van eredienste en die ontwikkeling van preke. Dit volg die seisoene van die kerkjaar en maak gebruik van die teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar C.

Die liturgiese voorstelle gee riglyne wat die gebruiker sal help om weeklikse eredienste makliker voor te berei. Woord en fees sluit aan by die seisoene van die kerkjaar. Vir elke seisoen is daar ʼn basisliturgie wat as raamwerk vir die hele seisoen dien.

Agter in die boek is daar liturgieë vir spesiale geleenthede, soos die doop, die nagmaal, begrafnisse en dankoffertyd.

Woord en fees kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlik Leesrooster vir lidmate.
Bestel by Bybel-Media.

Laai hier die lys met fokustekste af: Fokustekste – 2019-2020 – Jaar A

Jakobus 5:7-10 – 15 Desember

Derde Sondag in Advent

Vir Familietyd kan jy aansluit by die feit dat dit vir die meeste mense sleg is om net te wag. Om in die kerk stil te sit tot die diens begin. Om by ‘n “stop en ry” te wag. Om by die skool in ‘n ry te staan. Eintlik, die meeste mense raak ongeduldig as hulle moet wag. Ons fokusteks vandag gaan oor wag. Kom ons lees dit in Die Nuwe Testament vir Kinders. Brei dan uit oor hoe moeilik dit is vir boere om te wag dat die reën kom. Duisende boere wag dat God dit laat reën. Maar daar is twee maniere van wag. Jy wag sonder dat jy verstaan hoekom. Of jy wag omdat jy weet daar gaan iets goeds gebeur. Wanneer mamma kolwyntjies maak en nog net die versiersuiker kort, dan vra sy jou om te wag totdat dit klaar is. Dán gee jy nie om om te wag nie. Want na die wag kom daar ’n beloning! Dit is wat ons teks ook sê. Jakobus sê dit is hoe ons moet wag op Jesus se wederkoms. Nie soos mense wat nie weet waarvoor ons wag nie, maar soos mense wat weet dat hulle vir iets spesiaals wag. Die Here sal ons kom haal, daarvan kan ons seker wees. Die preekskets begin met ‘n soortgelyke verhaal van die versoek van ‘n graad 1-seuntjie vir Kersvader. Hy skryf dat Kersvader hom moet help met ‘n boelie in die klas. Om dan die teks verder uit te lê vir almal van ons wat met boelies sukkel. Want daar is boelies van alle ouderdomme, aktief besig op alle lewensterreine. Om ons te bemoedig, gee Jakobus vir ons drie voorbeelde, drie soorte geduldige mense: landbouers, die profete van ouds en Job. Waarin lê ons diepste motivering om geduldig te wag en te volhard? Dáárin dat ons die Here se verskyning, teenwoordigheid, wederkoms, binnekort verwag. Ons weet die Here kom dan as Regter. Daarom neem ons die oordeel ook nie in ons eie hande nie.

Laai af: WordPowerPoint

Romeine 15:4-13 – 8 Desember

Tweede Sondag in Advent

In die Jesajateks word vrede uitgebeeld deur diere wat mekaar gewoonlik jag wat saam wei. Maak weer versierings om hierdie week by julle boom te voeg. Gebruik prente van die verskillende diere wat in die teks uitgebeeld word. As jy hierdie opsie kies, kan jy gerus die lied “Kersfees van die diere” van Coenie de Villiers en Lucas Maree gebruik. Die preekriglyn begin met die verhaal van Tom wie se splinternuwe Fordbakkie twee scrape opgedoen het. ‘n Paal uit sy buurman se erf het teen sy bakkie geval. Die ergste is egter dat die buurman nie verantwoordelik voel vir die skade nie. Hy het toe besluit om liewer in ‘n konstruktiewe verhouding met sy buurman te leef. Aangesien sy buurman waarskynlik langer met hom gaan wees as hierdie bakkie, het hy besluit om wil liewer in ‘n positiewe verhouding met hom te leef as om op sy regte te staan. “Buitendien, bakkies is bedoel om hard te werk en nie gespaar te word nie. Myne het net so bietjie vroeër as wat ek gehoop het die harde bakkiewêreld betree.” Wil jy die argument ten alle koste wen, of in ‘n positiewe verhouding met mense rondom jou staan? Dis nogal goeie raad wanneer die Kerstyd nader kom en baie families weer gaan saamtrek. So in die opbou tot Kerstyd moet mens jouself orienteer om te fokus op verhoudinge eerder as argumente oor wat reg en wat waar is. As ons hierdie tyd van die jaar veral ons families ontvang en aanvaar, hoeveel te meer vra dit nie vir aanvaarding van God se groter familie nie, vir “almal”, alle broers en susters? Mense soos ek, maar ook ander mense wat nie lyk, praat of leef soos ek nie.

Laai af: WordPowerPoint

Romeine 13:11-14 – 1 Desember

Eerste Sondag in Advent

By sermons for kids word die storie van die wekker vertel, spesifiek die wekker met ‘n “snooze” knoppie (“sluimerknoppie”). Dit verskaf ‘n goeie metafoor vir Familietyd om oor ons reaksie op God se Woord te gesels. Dit is ook die inleiding vir die preekriglyn wat die twee probleme van ‘n sluimerknoppie uitspel. Die eerste is dat jy kan bly sluimer en op die ou end verslaap en iets belangriks mis. Die tweede probleem is dat jy so gewoond aan die klank van die alarm kan raak dat jy later nie eers meer die alarm hoor nie. God laat soms in ons lewens ‘n wekker afgaan. Die Here sê dis nou tyd om wakker te word: “Staan op en volg My.” Baie mens druk dan op die sluimerknoppie en sê dis nie nou geleë nie, die Here moet so bietjie later weer roep. Baie mense gebruik die sluimerknoppie soveel keer hulle hoor nie eers meer die Here se stem nie. Een oggend skrik hulle uiteindelik wakker en besef dis te laat. Hulle het God se roeping heeltemal verpas. In ons teks gaan so ‘n Goddelike wekker af: “Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het.” Daar is meer: “Die nag is byna verby; dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis; laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort.” Dis tyd vir wakker word en opstaan! Kom ons stap deur ons teks en volg Paulus se oproep in hierdie gedeelte.

Laai af: WordPowerPoint

Kolossense 1:11-20 – 24 November

Vier en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd – Sondag van Christus die Koning

Vir die familie-oomblik kan jy óf fokus op Jesus se koninskap, óf op die fokusteks. Bring ‘n paar gewigte (die soort waarmee ‘n mens oefeninge doen) van verskillende groottes.  Terwyl jy demonstreer hoe jy die gewigte optel – of ‘n paar kinders verskillende gewigte (prober) optel (pasop dat niemand seerkry nie) – kan jy verduidelik hoe belangrik gewigoptel is om spierkrag te ontwikkel.  Lees dan Kol. 1:11 uit die Bybel vir Almal:  Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Verduidelik dat ons krag as gelowiges nie kom van oefeninge met gewigte nie.  Ons krag kom van Jesus.  Jesus maak ons elke dag sterk in ons geloof.  Wanneer ons bid, wanneer ons Bybel lees, wanneer ons kerk toe kom, liedjies vir  God sing, leef soos wat Jesus vra, is Jesus die hele tyd besig om ons geloof sterk te maak.  In die kerkjaar staan vandag bekend as “Sondag van Christus die Koning”. Op hierdie Sondag word beklemtoon dat Christus die Middelaar is, die Koning van die heelal. Ons teks help ons om hierdie waarheid oop te breek. Dit lei ons daartoe om te besef dat Christus die antwoord is op die onwaarhede of dwaalleringe wat ons ook in ons hedendaagse lewe weglei van Christus as die Middelpunt in ons lewe.

Laai af: WordPowerPoint

2 Tessalonisense 3:6-13 – 17 November

Drie en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Die fokus van vandag se teks is nie net om ’n goeie werketiek te hê nie nie, maar eerder oor wat dit beteken om saam in gemeenskap met mekaar te leef.  Ons word genooi om mekaar in ag te neem – ook in die kerk.  Ons sou  kon vra of ons ’n gemeenskap is waar ’n paar al die werk doen, of streef ons na ’n balans waar almal hul gawes en tyd gee om saam te werk? Farmer Duck deur Martin Wadell is ’n storie wat ons help om te sien wat met ’n gemeenskap gebeur waar die werklading nie gedeel word nie.  Die boer is baie lui en die arme eend moet al die werk doen.  In die proses word die eend fisies en emosioneel uitgeput!  Uiteindelik gryp die ander diere in, jaag die lui boer weg en begin almal help om die plaas te versorg.  Hierdie storie help ons om te sien hoe ons almal geroep is om te deel in die werk – by die kerk en by die huis.  Die preekriglyn begin met die verhaal van ‘n dertigjarige New Yorker, wie se ouers hom deur ‘n hofbevel gedwing het om hulle huis te verlaat. Millennials. Dit is die generasie, waarvan millenial sanger Micah Tyler sing dat hulle in ‘n koffiewinkel sit, sonder ‘n vaste betrekking, en vas glo hulle gaan miljoenêrs op 30 wees. Hulle gaan die wêreld verander – met hul kennis van essensiële olies. Kyk gerus na hierdie video in die erediens. Ons teks het alles hiermee te make, maar luiheid is natuurlik nie ‘n nuwe fenomeen, ‘n “millenial”-verskynsel nie! Dit sien ons soms in gesinne, só ook dikwels in die huisgesin van God. Dit was reeds so in Paulus se tyd!

Laai af: WordPowerPoint

2 Tessalonisense 2:1-17 – 10 November

Twee en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Carolyn Brown sê dat kinders vandag moet hoor dat hulle nie bekommerd moet wees oor wat met hulle gaan gebeur wanneer hulle doodgaan nie.  Of oor wat met hulle gaan gebeur wanneer hulle groot is of tieners word nie.  Of… of….  Hulle moet eerder dink aan vandag.  Hulle moet vandag as God se kind leef.  Sy wys ook daarop dat dit nie vir kinders moeilik is nie, aangesien hulle geneig is om juis eerder in die hede te leef. Sluit daarom by maniere aan waarop kinders versoek word om nie in die hede te leef nie.  Die preekriglyn sluit by die werklikheid aan dat die gemeente in Tessalonika Paulus verkeerd verstaan het.  Sy boodskap in sy eerste brief dat Jesus onverwags sou kom, is deur hulle geïnterpreteer dat Jesus moontlik reeds gekom het óf binnekort sou kom.  Paulus versoek hulle egter om nie so gou van stryk gebring te word deur misleidende interpretasies oor die wederkoms nie, maak nie saak of dit in ‘n profetiese uitspraak gedoen word of deur ‘n brief nie.  Die wettelose mens (Antichris?) waarvan Paulus praat wat eers moet verskyn, kan óf met ‘n demoniese mag óf ‘n despotiese leier verbind word. Oor die presiese betekenis is ons egter onseker. Hoe dit ook al sy, die Tessalonisense het die lering verstaan, want hy het dit blykbaar die vorige keer met hulle deurgepraat. Wat wel ook vir ons seker is, is dat dit die Satan is wat agter die wettelose en die wetteloosheid sit.  Let egter op dat hy dit net regkry om dié te mislei wat reeds nie die waarheid liefgehad en tot hulle redding aanvaar het nie.  Die veroordeling kom dus nadat hulle reeds hulle keuse teen God se boodskap in Jesus Christus gemaak en Hom verwerp het. Die preekriglyn brei dan uit oor die Satan se werk: versoeking (Matt 4), misleiding (1 Kon 22:21-22; Ef 6), teenspoed (Open 2:10) en aanklag (Job 1; Open 12:10).  En oor die feit dat sy werk daarom ook nie uitgewis word deur “duiwel-uitdrywing” in die eerste plek nie, maar deur die waarheid te soek en uit te leef, sowel as om te bid en te getuig. Dit is hoe God ons standvastig maak en gebruik in hierdie wêreld.

Laai af: WordPowerPoint

2 Tessalonisense 1:1-12 – 3 November

Een en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

In die brief wat ons vandag lees, word daar gepraat van die mense in Tessalonika se goeie voorbeeld.  Daar word vertel van hulle geloof, liefde en volharding, wat vir ander mense ’n voorbeeld is. Vertel die storie van Mean Jean, the Recess Queen deur Alexis O’Neill (skakel ingesluit). Mean Jean  het oor die speelgrond regeer – niemand kon swaai voor sy geswaai het nie, niemand kon op die glyplank gly voor haar nie.  Sy het almal geboelie.  En dan, een dag, kom daar ’n nuwe dogtertjie – Katie Sue.  Katie Sue stel ’n nuwe voorbeeld.  Sy vra Mean Jean om saam met haar te speel!  En so word die speelgrond weer ’n wonderlike plek vir almal om te speel.  Katie Sue stel ’n goeie voorbeeld vir almal om te volg.  Net soos wat die mense van Tessalonika se optrede oral vir mense ’n voorbeeld was, word Katie Sue se optrede die voorbeeld vir almal – en word die skool ’n beter, lekkerder plek! Die preekriglyn sluit aan by Tessalonika as ‘n metropolitaanse, multikulturele stad wat ook as die hoofstad van die provinsie Macedonië (noorde van Griekeland) gedien het. 2 Tessalonisense 1 getuig van God se krag en God se werk in die gemeente. Die gemeente het nie uit menslike vindingrykheid of menslike vaardigheid ontstaan nie. Dit was die krag van God. Wanneer ons vandag oor hierdie teks nadink, moet ons ook fokus op en getuig van God se krag en werk. Ons teks is nie ‘n morele lessie oor hierdie gemeente nie. Ons moenie die gemeente van Tessalonisense voorhou as voorbeeld van geloof en volharding wat ons gemeente behoort te na-aap nie. Nee, ons moet praat oor en onsself oopstel vir die kragtige werk van God se gende en vrede in ons. Daarom fokus ons vandag op vers 2: “Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!”

Laai af: WordPowerPoint

Lukas 18:9-14 – 27 Oktober

Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Oorweeg gerus in Familietyd om die heerlike storie van die kluisenaar en die muis te vertel: ‘n kluisenaar red ‘n muis wat amper deur ‘n voël geëet is. Soos wat meer en meer diere die muis wil vang, verander die kluisenaar die muis in al groter diere. Uiteindelik is die muis ‘n tier, wat vergeet dat hy eintlik ‘n muis is wat van die kluisenaar se gesekenke afhanklik is om hom veilig en beskerm te hou. Sy trots veroorsaak dat hy vergeet wie hom help. Daar is ‘n skakel na ‘n video van die oulike storie. Daar is nog vier voorstelle wat jy kan gebruik, een wat spesifiek goed op Hervormingsondag gebruik kan word. Die preekriglyn sluit aan by Jesus se vorige lering aan die dissipels om volhardend te bid vir die koms van die koninkryk, die gelykenis van die onregverdige. In hierdie gelykenis van die Fariseër en die tollenaar stel Hy die vereistes vir toegang tot die koninkryk van God aan die orde. Daardeur illustreer Jesus op uitnemende manier God se vrye genade vir sondaarmense. Die ontvangs van God se genade bestaan daarin dat die sondaar besef hy/sy staan soos ʼn bedelaar (tollenaar) bakhand voor God. Die enigste moontlike handeling van die mens se kant is om jou skuld te erken en dit voor God te bely.

Laai af: WordPowerPoint

Lukas 18:1-8 – 20 Oktober

Negentiende Sondag in Koninkrykstyd

In Familietyd hou ’n Geel Bladsye op en vra die kinders waarvoor ’n mens dit gebruik. Vra dan vir hulle of hulle weet wie om te bel as jou huis se ligte nie werk nie óf waar om plante te koop. Herinner hulle dat die Geel Bladsye jou baie help, maar dat jy verseker moet weet waarvoor jy soek. Jy kan tog nie ’n dokter bel om jou huis se ligte reg te maak of ’n loodgieter as jy wil gaan uiteet nie. Die weduwee in Jesus se storie het presies geweet na wie toe sy moes gaan vir hulp: ’n regter – alhoewel hy nie baie gaaf was nie, was hy die regte persoon. Daarom het sy met hom aanhou praat. Vra die kinders tot Wie ons moet bid as ons bang, alleen of hartseer is. Natuurlik God! Benadruk dat ons oor en oor en oor met God moet praat (dis gebed) omdat God ons kan help en Hy word nooit moeg om van ons te hoor nie. Met die prediking kan jy begin met die grappie van die man wat ‘n grassnyer nodig gehad het. Maar, terwyl hy loop om sy buurman se grassnyer te gaan leen, werk hy hom so op daaroor dat die buurman moontlik gaan nee sê, dat toe die deur oopgaan, hy sommer sê: “Man, hou jou grassnyer!” ‘n Mens kan jou só opwerk oor ‘n moontlike nee-antwoord dat jy nooit eers by vra uitkom nie. Jy besluit sommer self wat die antwoord gaan wees, en kom nie eers sover om te vra nie. Die gevaar is natuurlik dat só ‘n ervaring ons sommer negatief kan maak in ander situasies. Later skop jy die hond, by wyse van spreke, omdat jy moedeloos is dat jy nie jou sin in die werk of in jou huwelik gaan kry nie. Jesus het geweet dat ons die werklikheid só kan ervaar, en dat veral die negatiewe ervarings van die lewe ons negatief kan maak oor God, en dat ons kan dink dat Hy soos jou buurman is wat jy dink nie sy grassnyer vir jou sal leen nie. Die gevaar is dat sulke ervarings ons Godsbeeld kan affekteer. Dat ons later kan dink, maar God is soos ons buurman. En dan óf moedeloos raak om te bid, óf nog erger, ophou om te bid. Daarom vertel Hy vir ons ‘n gelykenis om ons te bemoedig. En Hy gebruik ‘n voorbeeld uit die regstelsel, ‘n regter wat goddeloos en liefdeloos was, wat nie volgens God se wette optree nie, en ook nie volgens die samelewing se wette nie.

Laai af: WordPowerPoint