Efesiërs 3:1-12 – 1 Januarie

Epifanie Feesdiens

Gebruik Matteus 2:1-12 as teks vir die familie-oomblik. Carolyn Brown suggereer ’n gedramatiseerde vertelling met ’n voorbeeld ingesluit. In die kerklike jaar staan ons nou aan die begin van die periode wat as Epifanie bekendstaan. Die woord epifanie is oorspronklik in die Grieks-Romeinse wêreld gebruik as aanduiding van ‘n amptelike staatsbesoek van ‘n koning of heerser aan ‘n stad van ‘n provinsie, veral in gevalle waar die koning homself aan die burgers wou bekendstel. Ons sou kon sê dat Jesus met sy geboorte, met sy koms as koning na die aarde, Homself op ‘n persoonlike manier aan ons kom bekendstel het, vir ons kom wys het wie Hy is en wat vir Hom belangrik is. Wat die skrywer van Efesiërs kommunikeer rondom die geheimenis van God, is juis die bogenoemde. Deur die Heilige Gees openbaar God sy oorspronklike heilsplan aan die apostels. Dit was skynbaar volgens die openbaring wat die apostels en profete ontvang het nog altyd God se plan om die verbondsfamilie uit te brei sodat nie-Jode en heidene ook ingesluit moes word. Met Epifanie word God aan ons voorgestel, deur die openbaring aan Paulus, as die Een wat diep omgee vir die wêreld. In ons teks verbind Paulus God se besorgdheid oor die wêreld in persoonlike, sosiale en kosmiese (wêreld-omvattende) betekenisse “ooreenkomstig sy ewige voorneme, wat Hy gemaak het in Christus Jesus, ons Here” (11). Paulus neem die geheimenisse wat deur God aan hom bekendgemaak is (3) en deel dit aan die heidene mee (dit is nie-Jode soos ons). Paulus doen dit omdat God die bediening van hierdie openbaring aan die heidene (nie-Jode) aan hom toevertrou het (1-2, 8), sodat “die ryklik geskakeerde wysheid van God nou deur die kerk aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak kan word” (10). Paulus roep die kerk (Jode en nie-Jode) op om die geheimenis van Christus (4) te ontdek en te begryp, “en om almal in te lig wat die uitvoering van die geheimenis is wat vir eeue lank verborge was in God, wat alle dinge geskep het”(9). Wanneer ons as gelowiges hierdie teksgedeelte oordink, word ons gehelp om te verstaan hoe belangrik dit is dat ons die evangelie van Jesus Christus deel, sodat almal kan deel in ons seker en vrymoedige toegang tot God (12). Ons doen dit omdat ons deel in God se omgee vir die wêreld. Dit is so belangrik dat almal hoor en deel in die bekendmaking van die geheimenis van die verlossing in Jesus Christus.

Laai af: WordPowerPoint

Comments (2)

    • Hi Helgard, ek sien dit net by een plek, en dit is waar eintlik ‘n verduideliking gegee word vir die prediker. Ek sal daardie een net delete in die aanbieding. Groete, Chris.

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui