2 Konings 5:1-14 – 03 Julie

Koninkrykstyd 4

Die inleiding tot die preekriglyn kan netso gebruik word as familie-oomblik. Addisioneel, ‘n resep vir sjokoladepoeding agter op ‘n boksie as illustrasie van God wie se planne eenvoudig is… Vandag se teks leer ons om met verwagting te lewe in ‘n wêreld waar God nog wonders doen! Eerstens leer ons in hierdie teks dat die heldin ‘n klein dogtertjie is wat vir ons wys wat dit beteken om God te ken en die goeie nuus te vertel wat ander mense se lewens kan verander. Tweedens leer ons teks ons dat gewone goed belangrik is, nie net die buitengewone nie. Derdens leer die teks ons dat God wonders doen deur die gewone goed wat ons doen. Vierdens leer ons dat dankbaarheid die draad is wat ons lewens se lappieskombers aan mekaar weef.

Laai af: WordPowerPoint

2 Konings 2:1-2, 6-14 – 26 Junie

Koninkrykstyd 3

Gaan kyk gerus na vorige preekriglyne vir hierdie teks se voorstelle vir familie-oomblik – daar is heelwat praktiese en bruikbare idees. In aansluiting by die preek kan jy ‘n oorsig gee van Elisa se bediening. Hier is ‘n oulike video-oorsig. Jy kan die klank afsit en die vertelling in Afrikaans doen – jy sal net vooraf die tydsberekening moet oefen. Hier is ‘n voorbeeld van iemand wat Elisa se verhaal in onder 4 minute vertel.  Die preekriglyn fokus oorsigtelik op die bediening van Elisa. Dit toon aan waartoe die oordrag van Elia se mantel op Elisa alles gelei het. Daar is ‘n paar dinge wat uitstaan in hierdie verhaal van Elia en Elisa wat ons leer hoe die bediening werk, en ek lig ‘n paar daarvan uit. 1. Die Here is in beheer van sy profete. Die mantel van Elia wat oorgaan op Elisa wys na die Here se gesag wat deur sy werk aan die orde kom. 2. Elisa se bediening was aan gewone mense sowel as aan vernames. Mag dit van ons ook waar wees. Dat ons bediening gewone mense sowel as magtiges sal aanspreek. Dat ons onbevreesd, maar ook met deernis met mense sal werk in opdrag van die Here. 3. God kan met alles vertrou word. Hy is nie net besorgd oor die groot dinge wat almal se lewens raak nie. Hy is ook besorgd oor die kleiner dinge wat in die alledaagse lewe verkeerd loop. Soos die bylkop wat wegraak. Maar, dan is God ook in die groot dinge betrokke, hoewel ons dit soms moeilik raak sien, omdat dit slegs vir die geloofsoog sigbaar is. Elisa ontvang egter die vermoë van God om die onsigbare nie net raak te kan sien nie, maar dit ook vir ander sigbaar te maak. Soos die keer wat Elisa vir Gehasi help om God raak te sien in die konflik met die Arameërs. Elisa het gebid: “Here, maak tog sy oë oop, dat hy kan sien!” En die Here het geantwoord en Gehasi se oë oopgemaak vir die berg rondom Elisa wat vol perde was, en strydwaens van vuur! Dit is ook ons rol. Om mense se oë oop te maak dat hulle kan sien. 4. God soek volledige gehoorsaamheid, en niks minder nie, al het Elisa ook sy kwota moeilike opdragte gehad. Mag dit ook ons nalatenskap wees. Omdat ons gehoorsaam was, en ons die oë van mense oopgemaak het om God te sien.

Laai af: WordPowerPoint

1 Konings 19:1-4, (5-7) 8-15a – 19 Junie

Koninkrykstyd 2

Carolyn Brown het die skopus van die teks vir kinders besonder raakgevat… “Elijah wished there had been something spectacular.  He would have preferred that God speak to him in the earthquake or maybe some fireworks.  But God was there in sheer silence in a desert cave.  The point for the children is that often God does not come in flashy or dramatic ways, but in the silence that surrounds us.” Gebruik ’n paar items wat van ’n hoogte op ’n tafel val- ’n bout en ’n swaar spyker, kleiner items (spykers ens), tot by ‘n speld of ’n naald wat val. Die geluid waarmee dit items val word al hoe sagter… Iewers gaan ’n item so sag val dat ten spyte van stilte in die kerk dit nie gehoor word nie. Iets hiervan was Elia se ervaring- hy het God verwag in fanfare/ trompette/ optog (vergelyk die stormwind/ aardbewing/ vuur… Elia verwag God se verskyning in duidelik herkenbare natuurtekens, en God kies die stilte van ’n windstilte… Ons teksgedeelte bestaan uit vyf gesprekke. Kom ons volg die gesprekke, want op hierdie manier kom die boodskap van die teks helder na vore. Dit help ons om dan oor ons gemeente se roeping na te dink.

Laai af: WordPowerPoint

 

Psalm 8 – 12 Junie

Koninkrykstyd 1 – Drie-eenheidsondag

Gebruik ‘n video soos hierdie vanaf die Hubble Teleskoop en gesels oor sterre. Dalk kan julle deel hoe klein julle voel as julle gaan kamp of ver van die dorp/stad buite slaap en al die sterre sien. Tog maak ons vir God saak. Hierdie video gaan van die aarde af uit en hierdie video begin by ‘n mens, zoom uit en zoom dan weer terug tot by die kleinste boublokkies van die skepping. John Stevens sluit aan by Drie-eenheidsondag en gebruik ‘n familiefoto – kyk gerus na sy idee. Sy fokus is dat ons deel is van God se familie. Die preekriglyn begin met die opmerking dat God ons in Psalm 8 na ons asem laat snak! Dawid is heeltemal oorweldig deur God se luister, maar is terselfdertyd aangegryp deur God se deernisvolle omgee vir die geringe mens. Psalm 8 nooi ons uit om saam met Dawid in verwondering te staan oor die omvang van die hemelruim en die ontsagwekkende heerlikheid van God.

Laai af: WordPowerPoint

 

Psalm 104:24-34, 35b – 5 Junie

Pinkster Feesdiens

Vertel kortliks die verhaal van Pinkster aan die kinders of lees dit uit ‘n Kinderbybel. Verduidelik dat daar tekens was dat die dissipels die Gees ontvang het, soos vuurtonge bo hulle koppe en dat hulle mekaar se tale kon verstaan. (Vra sommer vir die kinders watter tale hulle kan praat en verstaan óf graag sou wou praat en verstaan.) Gebruik ‘n ballon om te verduidelik dat wanneer God se lewensasem (die Gees) ons vul, ons vir ander vreugde kan bring, ons “roeping” kan vervul, en so meer. ‘n Ballon wat nie God se asem in het nie, beteken nie veel vir ander nie. Die preekriglyn sluit uiteraard op soortgelyke wyse aan by Pinksterfees. Ons gedenk die uitstorting van die Heilige Gees. ‘n Klein, bang dissipelkring, word bemagtig om die kerk van die Here in die wêreld te wees. Daarom noem mense dit die geboortedag van die kerk. Vandag lees ons ‘n Psalm wat God as Skepper eer. Die Bybel stel ons aan God die Vader voor, die Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is die Vader en die Seun wat die Heilige Gees op Pinkstersondag oor die wêreld uitgiet en ‘n Christusgemeenskap, die kerk tot stand bring. Ons belydenis van God as Skepper, Jesus Christus as Verlosser, en die Heilige Gees as Lewegewer is ten nouste met mekaar verweef. Op Pinksterdag beleef ons God se trou aan God se skepping. God het sy skepping nie versaak of aan sy eie lot oorgelaat nie. God het sy Seun gegee. God het sy lewegewende Gees oor die skepping uitgegiet. Wanneer ons vandag se teks lees en oordink, hoor ons God se sorg en trou in Jesus Christus en in die lewegewende Heilige Gees op ‘n helder manier.

Laai af: WordPowerPoint

Openbaring 22:12-14, 16-17, 20-21 – 29 Mei

7de Sondag van Pase

John Stevens stel voor dat jy die advertensie gebruik van iets wat op pad is – ‘n restourant wat oopmaak, ‘n fliek waarna almal uitsien. Soos die ou fliek advertensies “coming soon”. Verbind dit aan die belofte dat Jesus belowe om vinnig terug te keer. Die preekriglyn veronderstel ‘n wyer teksseleksie as die Leesrooster se teksindeling. Openbaring 21-22 is bedoel om jou opgewonde te maak oor wat vir ons as kinders van die Here wag. Johannes beskryf die koms van die nuwe hemel en nuwe aarde, en die vestiging van die Nuwe Jerusalem uit die hemel om ons te inspireer dat dit ons einddoel is. Dat alles nuut gemaak sal word. Dat ons in God se heerlikheid vir ewig sal bly. Openbaring 22 rond dié prentjie af met ‘n beskrywing van die water van die lewe wat uit die troon van God en die Lam uit die stad vloei. Die boek sluit af met ‘n versekering van die spoedige en besliste wederkoms belofte van die Here Jesus om ons aan te moedig om aan te hou om vas te hou aan die woorde van God. Dit beklemtoon dus weer eens dat God in beheer is: Hy rig die mensegeskiedenis en inisieer die verloop van gebeure. Dit gee gelowiges gemoedsrus, maar besiel ons ook met hoop omdat ons weet God is die Oorwinnaar. Dit gee moed vir die hede en hoop vir die toekoms.

Laai af: WordPowerPoint

Efesiërs 1:15-23 – 26 Mei

Hemelvaart Feesdiens

Gebruik die “Godly Play”-metode om die kinders aan die geheimenis van Hemelvaart bekend te stel. Met Hemelvaart beleef ons die wonder dat die Lam vir wat vir ons geslag is, en vir ons uit die dood opgewek is, nou die Een is wat aan God die Vader se regterhand sit. Dit beteken hierdie Jesus regeer oor die ganse kosmos. Dit beteken ook Hy is verhef bo elke owerheid en gesag en mag en heerser. Alles is onder sy voete gestel. Hy is die Hoof oor alles, ook oor die kerk, oor ons, sy liggaam. Só sê ons teks. Jesus se menswording, sterwe, opwekking en hemelvaart is afgehandelde gebeure. Dit is feite. Dit is vir ons. Ons taak is om in hierdie werklikhede in te groei, dit ons eie te maak, toenemend te leer om die wêreld te bekyk vanuit hierdie stel feite. Ons aandag word so maklik afgetrek. Ons is so geneig om ander brille op te sit as die bril wat God gee. Dan sien ons ellende, wanhoop en mislukking raak. Die wêreld is inderdaad stukkend. Ons moet dit egter leer sien en leer interpreteer vanuit die wat God gedoen het. Daarom is Paulus in ons teks, waarin die wonder van Jesus se hemelvaart beskryf word, besig om vir die Efesiërs, en eintlik ook vir ons te bid.

Laai af: WordPowerPoint

Openbaring 21:10, 22-22:5 – 22 Mei

Sesde Sondag van Paastyd

As julle hierdie hele reeks lank Openbaring se “kodes” ontsyfer het (kyk 8 Mei se Preekriglyne), dan kom daar vandag nuwe kodes by, wat volgens Carolyn Brown nogal moeilik is om uit te pak, soos die boom wat vrugte dra en die rivier met kristalhelder water. Brown stel voor dat jy gewoon vra of dit na ‘n goeie of slegte plek klink om te woon. Wat laat dit goed of sleg klink? Wie is in beheer? Hoe help dit Christene wat nou swaarkry? ‘n Ander lekker opsie, wat die volwasssenes ook sal geniet, is dat jy prente van al die stene wat in die teks genoem word, wys. Hierdie prente kom ook van Carolyn Brown af. John Stevens praat oor die lig wat van die sentrum van die stad, van die Lam af kom, dat daar nie meer lig van die son af nodig is nie. Hy praat oor mense wat lyk asof hulle “gloei” (wat ‘n “glow” het) en hoe Jesus ons lig is, asook hoe ons Jesus se lig kan laat skyn. Die simbool van die glowsticks wat hy gebruik, sal die kinders baie geniet. Grootmense sal die gedagte dat glowsticks eers gloei wanneer dit gebreek word, waardeer. Vind meer by Stevens se blog.  Die preekriglyn sluit aan by die waarneming dat dit lyk of vloed en droogte deel van ‘n nuwe weerpatroon in ons land is. Ons leef in ‘n waterskaars land met uiterste temperature en wisselvallige reënval. Afrika suid van die Sahara is in gevaar. Droogtes is algemeen. Ons sien die nuusopskrifte: “Diere kry swaar op die plase”; “Boere spuit bloeisels af om bome te red”; “Werksgeleenthede is verlore”. Opeenvolgende droë jare breek mense se moed. In die droë seisoen ontstaan veldbrande wanneer weerlig slaan of rotse val. Ons ekosisteem is goed aangepas by vuur, maar vanweë mense se onverskilligheid en soms ook moedswilligheid, brand dit te veel en lei mens en natuur groot verliese. Dan sien ons weer die skade wat vloedwater kan aanrig. In KwaZulu-Natal en voormalige Transkei het water enorme lewensverlies en beskadigde infrastruktuur veroorsaak. Terwyl alles op een kol wegspoel, is daar steeds dele van ons land waar daar nie drinkwater is nie. Damme is leeg, terwyl ander verdrink. Teenoor die beelde van ‘n oorspoelde of verskroeide aarde, ontvang Johannes die Ou-Testamentiese beelde van Esegiël 47 op ‘n nuwe, wonderlike manier. Hy sien hoe die nuwe Jerusalem van God af kom uit die hemel (Op 21:10). ‘n Rivier met water so helder soos kristal stroom uit die troon van God. Tussen die hoofstraat van die stad en die waterstroom staan die boom van die lewe, ‘n boom wat elke maand vrugte dra. Die boom se blare bring genesing. Dit is ‘n geneesmiddel nie net vir Israel nie, maar vir ál die nasies. Niks wat vervloek was, is nou meer vervloek nie. Die troon van God en die Lam is gevestig in die stad. Die mense dien God. Hulle sien God. Sou die mooi prentjie van die kristalhelder water en die rustige boom met sy genesende blare ons dan passief maak? Nee, want ons weet die Christelike geloof is nie ‘n “eendag”-geloof nie. Dit is nie ‘n eensydige “hemel”-geloof nie. Ons verwagting en hoop op Christus vir eendag, stuur ons terug na vandag. Dit stuur ons moedig terug na vandag. Christus het immers reeds gekom. Die “Lam” se liggaam is reeds gebreek. Terwyl ons nou in die laaste dae leef, wag ons aktief op die nuwe stad en die helder rivier. Deur die Gees neem ons reeds deel aan wat Christus kom doen het. Die Naam van God is reeds op ons voorkoppe geskryf. Ons deel reeds in die oorwinning oor die sonde en die dood. Daarom kan ons stry, onsself verset teen dit wat verkeerd en swaar en sleg is, en ons bes doen om saam tekens op te rig van die nuwe skepping met vrugbare grond, wonderlike lig, helder water, en harmonie tussen mense en tussen mens en natuur.

Laai af: WordPowerPoint

Openbaring 21:1-6 – 15 Mei

Vyfde Sondag van Paastyd

Gesels met Familietyd oor ’n bangmaak fliek wat hulle al gekyk het (Harry Potter, of selfs Peter Pan, Finding Nemo se begin, Kung Fu Panda, Brave, ens).  Baie keer is dit moeilik om die “scary” dele te kyk – mens wil jou oë toemaak of uit die vertrek uitgaan.  Maar as mens eers een keer die fliek gesien het, dan weet jy hoe dit gaan eindig.  En wanneer jy die einde gesien het, kan jy dapper wees deur die scary dele.  Johannes vertel vir Christene van die einde wat kom – dat God die hemel en die aarde nuut gaan maak.  Dit help ons om dapper te wees. Openbaring 21:1-6 handel oor die nuwe hemel en die nuwe aarde, en die koms van die nuwe Jerusalem na die aarde as die woonplek van God. Dit volg op ‘n beskrywing van die oorwinning oor Satan en die laaste oordeel. Die kernboodskap is dat die skepping van die nuwe hemel en die nuwe aarde ‘n daad van God is. Mense kan nie die koninkryk tot stand bring nie. Die boodskap aan die kerk in ‘n moeilike tyd van haar bestaan help ons, net soos daardie vroeë gelowiges, om ons broosheid en kwesbaarheid in die oë te kyk. Terselfdertyd laat Openbaring ons sien hoe gemeentes met die genade van die Here ‘n betekenisvolle rol in ‘n misleidende en verwarrende wêreld kan speel.

Laai af: WordPowerPoint

Openbaring 7:9-17 – 8 Mei

Vierde Sondag van Paastyd

Carolyn Brown het ‘n paar baie goeie idees vir hoe die gemeente hierdie teks saam met jonger lidmate kan lees. Eerstens praat sy oor hoe die teks gelees word. Verder praat sy oor die “kodes” van Openbaring. Dit kan nogal lekker wees om te gesels oor geheime kodes. Soms skryf kinders briefies in ‘n geheime kode. Vra of kinders dit nog doen en noem voorbeelde uit jou kinderdae. Jy kan selfs ‘n voorbeeld gee van ‘n briefie wat jy in ‘n kode geskryf het, asook die kode. Jy kan hierdie “kode” ook uitpak deur te praat oor mense wat bv Springboktruie of keppies dra, om met hul span te identifiseer. ‘n Laaste opsie n.a.v. Brown: gesels met kinders oor ‘n scary (kinder-)fliek wat hulle gesien het. Soms wil mens in die scary dele jou oë toemaak of in jou kamer gaan wegkruip. Maar as jy die fliek ‘n tweede keer kyk, is die scary dele nie so erg nie, want jy weet hoe die storie eindig. Johannes was besig om vir mense te sê dat daar scary tye in die lewe is, maar dat daar ‘n goeie einde op pad is. [Nota: Ons teksgedeelte moet in die samehang van hoofstuk 6 en 7 verstaan word. Daarom word daar inleidend op hierdie verbande gefokus. Die prediker moet ‘n seleksie uit die beskikbare stof maak.] Hoofstuk 6-7 is vir baie mense ‘n ontnugtering wanneer hulle agterkom dat die wonderlike werklikheid van hoofstuk 4-5 – die hemelse erediens en die Lam van God wat waardig is om die agenda van God uit te voer met die lofliedere wat God prys en aanbid – in ‘n wrede werklikheid van oorloë, konflik, hongersnood, vervolging en ellende oorgaan. Die sewe seëls wat in hoofstuk 6 begin, breek verskillende aspekte van God se oordeel oop vir hierdie wêreld. Die sewe trompette wat boonop daarna in hoofstuk 9 volg, is nie net waarskuwings van God se oordeel nie, maar wrede werklikhede wat ‘n mens verstom. Dieselfde geld die sewe bakke van hoofstuk 15-16 wat God se oordeel soos gloeiende lawa op die wêreld uitgiet. Gelukkig is daar tussen-in ‘n beskrywing van God se beskerming en sorg vir gelowiges op aarde en in die hemel in hoofstuk 7 (en weer in hoofstuk 14). Dit sê vir ons dat God se oordeel ‘n “verlossende oordeel” is. En daaroor kan jy jou verbly. Maar, dit bly ‘n skok vir ‘n mens se sisteem! Tussen die sesde en sewende seël van die boekrol verskuif die fokus na twee groepe mense: 144 000 van die diensknegte van God op aarde wat met ‘n merk op hulle voorkoppe geseël word – vers 1-8 – en, ‘n Ontelbare groot skare uit elke nasie, stam, volk en taal uit die groot verdrukking wat God aanbid in die hemel en deur die Lam versorg word – vers 9-17. Die doel van dié toneel tussen die oordele van die twee seëls is om gelowiges te bemoedig dat die oordeelsvoltrekking nie op hulle gemik is nie, dat hulle op aarde as God se eiendom gemerk is en dat hulle uiteindelike verlossing vas en seker is. Uiteraard ly hulle ook onder die oordele, maar dit kan nooit hulle ewige verkiesing om in God se teenwoordigheid te floreer, bedreig nie. Die eerste groep word beskerm tydens die oordeel op aarde. Die tweede groep word versorg in die hemel ná die groot verdrukking. Die vier engele op die vier hoeke van die aarde word eers teruggehou om die oordeelsvoltrekking op aarde verder uit te voer, sodat die diensknegte van God eers geïdentifiseer en met ‘n seël beskerm kan word. Ons moet aan die 144 000 te dink as ‘n simboliese getal van die hele volk van God, die ware Israel, wat steeds op aarde as God se volk, sy koninkryk van priesters optree. Die teenwoordigheid van God as Herder wat sy skape versorg, is ‘n sterk beeld wat aandui waarom die Lam geslag is. Dit is sodat ‘n volk vir God losgekoop kan word en deur die Herder na ‘n heerlike toekoms gelei kan word. Dit is nie net iets van die toekoms nie, want in Christus het die Ou-Testamentiese beloftes al in vervulling gegaan en gaan dit steeds daagliks in vervulling. Hoop is nie net om vooruit te kyk na die wederkoms nie, maar is ook ‘n belewing van God se teenwoordigheid in die hede.

Laai af: WordPowerPoint