Genesis 37:1-4, 12-28 – 9 Augustus

Tiende Sondag in Koninkrykstyd

Soos met alle verhalende tekste in die Bybel, kan jy gewoon die verhaal van Josef vertel. Carolyn Brown gee uitstekende voorstelle vir hierdie teks. So noem sy dat kinders baie van hierdie verhaal hou, omdat hulle goed kan identifiseer met moeilike broers en susters. Sy gee ook voorstelle vir hoe om die verhaal te vertel, plus ‘n skakel na ‘n “draaiboek” om dit verhaal lekker te lees. Daar is voorstelle vir ‘n video, liedjies, mense kan fancy jasse dra, asook ‘n manier om mense te begelei om oor woede te bid. Daar is ook ‘n skakel na ‘n oulike video en inkleurprent te gebruik. Onthou ook die Bible App For Kids.  Dit vertel die storie op ‘n interaktiewe manier. Ons teks handel oor Josef, die dromer en witbroodjie van sy pa, wat ‘n slaaf in Egipte word. Die feit dat hy slegte stories oor sy broers by sy pa aandra, is die enigste negatiewe ding wat in die hele verhaal oor hom persoonlik vertel word. Dit is soos die verhaal begin, maar deur sy swaarkry verander Josef. In elke ander situasie tree hy met groot oorleg en wysheid op, selfs in die toetsing waaraan hy sy broers in Egipte later in die verhaal onderwerp. God is aanwesig in sy swaarkry en God vorm hom deur die swaarkry. Josef groei na wysheid. Die man met die gawe van drome word ‘n droomuitlegger waardeur hy die guns van die Farao wen en betyds beplan kan word om ‘n groot ellende af te weer. Ook deur ‘n ydel sewentienjarige is God besig om vir God se mense te sorg.

Laai af: WordPowerPoint

Genesis 32:22-31 – 2 Augustus

Negende Sondag in Koninkrykstyd

Gebruik die verhaal uit Philip de Vos se boek “Wolfgang Amadeus Muis” om te illustreer hoe God in die doop vir ons ’n nuwe naam gee. Kortweg gaan dit oor die Mamma Muis wat nie kon besluit wat sy haar jongste muisbaba moes noem nie, sy het ’n spesiale naam vir hom gesoek, want sy het geweet hy is bestem vir groot dinge en toe hoor sy oor die radio die naam Wolfgang Amadeus en besluit daar en dan om hom so te noem. En dit is wat God met ons doen – Hy gee ons ’n spesiale naam, want vir Hom is ons spesiaal. As oupa se tande dan eendag daar tussen die muise beland en Wolfgang Amadeus met ’n spyker daarteen slaan en dit maak musiek raak hy bekend as die musikaalste muis ooit en doen sy naam gestand. In vandag se fokusteks het God Jakob se naam verander omdat Hy nuwe planne met Jakob gehad het. Die boodskap van dié verhaal op verskeie vlakke: In die eerste plek bemoedig die verhaal ons met die perspektief dat ons nie hoef staat te maak op ons eie vermoëns nie. God se teenwoordigheid met alles wat Hy tot sy beskikking het, is ook aan ons belowe. In die tweede plek bemoedig die verhaal ons met die perspektief dat in ons worstelstryd met God se wil vir ons lewe, ons op sy uiteindelike seën kan staatmaak. Dit is so dat die verhaal ‘n mens diep laat nadink oor jou persoonlike ambisie en die drang tot selfverwesenliking en waar die grense lê tussen mens en mens en tussen mens en God. Maar die evangelie van Jakob se transformasie van bedrieër na begenadigde is dat God ons nie kies vir wie en wat ons is nie, maar vir wie en wat Hý van ons kan maak. Op ‘n derde vlak kan ons kennis neem van die parallelle wat daar tussen ons ervaring en Jakob s’n is. Calvyn het in sy kommentaar op Genesis ons versoekings met die worsteling van Jakob verbind. Versoekings, sê Calvyn, is nie net ‘n worsteling met jou eie begeertes en behoeftes en die verleiding van die wêreld nie, maar baie keer ‘n worsteling met God self en sy wil vir jou lewe. In ‘n sekere sin, sê Calvyn, veg God téén ons en vír ons. Hy maak ons sterker in dié ervarings wat voel asof God téén ons is, deurdat dit juis Hy is wat ons die krag gee om te kan oorwin: “For we do not fight against him, except by his own power, and with his own weapons; for he, having challenged us to this contest, at the same time furnishes us with means of resistance, so that he both fights against us and for us … in as much as he supplies us with more strength to resist than he employs in opposing us, we may truly and properly say, that he fights against us with his left hand, and for us with his right hand. For while he lightly opposes us, he supplies invincible strength whereby we overcome.” (John Calvin’s Commentaries on Genesis 24-50).

Laai af: WordPowerPoint

Romeine 8:26-39 – 26 Julie

Agste Sondag in Koninkrykstyd

Bybel-Media se Woord en Fees stel voor dat jy ‘n duif vou om die kinders te herinner aan die Heilige Gees. Voorbeeld ingesluit. Of gesels oor die gedagte dat niks ons van die liefde van God kan skei nie.  Kinders kan voorbeelde noem van dinge wat hulle bang maak, en die liturg kan almal aanmekaar herinner dat niks ons van God kan skei nie.  Maak julle eie lys:  “Geen virus, of lockdown, of hartseer, of….. kan ons skei….” Kyk hoe lank julle die lys kan maak – en of almal elke keer al die dinge kan sê! Of vertel die storie of wys die video van die pragtige “Kissing hand” – ‘n klein wasbeer is bang, maar mamma wasbeer verduidelik hoe ‘n soen op ‘n hand is soos haar teenwoordigheid wat altyd by hom is.  Dit is ook ‘n oulike storie vir ‘n doopherinnering. Of die heerlike “Mama, do you love me?”, waarin ‘n kind vertel van allerhande dinge wat sy kan verkeerd doen (“What if I put salmon in your pockets?”) en vra of haar ma steeds vir haar sal lief wees.  ‘n Pragtige kort storie wat illustreer hoe niks ons van liefde kan skei nie. Die preekriglyn begin met die verhaal van die Noordwes Lugdiens se Vlug 225 wat neergestort het kort na dit op 16 Augustus 1987 in Detroit opgestyg het. Die dodetal was 155. Net een persoon, Cecilia, ouderdom 4, van Arizona het die ramp oorleef. Cecilia het oorleef omdat haar ma, Paula Chican, haar eie gordel losgemaak het toe die vliegtuig begin val, voor Cecilia gekniel en Cecilia omhels het. Niks kon Cecilia van haar ma se liefde skei nie, ook nie die oomblik van impak toe die straler in vlamme uitgebars het nie. Dit is hierdie soort liefde waarvan ons teks in die oortreffende trap vra: “Wie kan ons van die liefde van Christus skei?” Ons teks wil troos en ons gerusstel. Dit is nie ‘n wet of ‘n opdrag nie. Ons teks wil nie sê: “As julle …, dan sal God nie ….” Ons teks wil nie sê:  “Julle moet …, dan sal God …” nie. Nee, hierdie is nie ‘n oproep vir Christene tot getrouheid nie. Dit is wel ‘n troosvolle bevestiging van God se getrouheid, ongeag omstandighede of tekens van die teenoorgestelde. Ons lees hierdie teks in die baie moeilike tyd van Covid-19. Die eerste provinsies van ons land nader die pieke van infektering, en die lang skadu van Covid-19 val oor die ander. Ons word gekonfronteer met swak bestuur van die ekonomie en grootskaalse korrupsie in die privaat en publieke sektore. Dit is in hierdie omstandighede dat ons die woorde oor die triomfantelike liefde van Christus hoor. Paulus rig hierdie woorde aan ‘n gemeente wat dit nie altyd maklik gehad het nie. Hy verduidelik dat die klanke van God se verlossing en liefde vir sy gemeente ver buite die grense van die gemeente uitkring. Ja, God se werke is trouens vir die hele kosmos betekenisvol. God se troos aan gelowiges is: As God vir ons is, wie kan teen ons wees?

Laai af: WordPowerPoint

Romeine 8:12-25 – 19 Julie

Sewende Sondag in Koninkrykstyd

Gebruik die storie “I love you like crazy cakes” deur Rose A Lewis. Dit is die verhaal van ’n dogtertjie in ’n kinderhuis in China.  Sy het baie maatjies, maar nie ’n mamma nie.  Aan die ander kant van die wêreld was ’n vrou wat ook baie maatjies gehad het, maar nie ’n baba nie.  Daarom het sy vir die regering in China geskryf en gevra oor die dogtertjies in die kinderhuis.  Die regering het vir haar ’n foto gestuur en gesê sy kan die dogtertjie aanneem as sy belowe om baie goed vir haar te sorg.  Die vrou was baie opgewonde toe sy op die vliegtuig reis na China.  Uiteindelik in China aangekom, het sy haar nuwe dogtertjie ontmoet.  Sy het die dogtertjie op die bed in die hotel neergesit en net na haar gestaar.  “Hoe kan jy so perfek wees?” het sy gevra.  “I love you like crazy cakes.” Op die vlug terug huis toe het die dogtertjie op die stoel gestaan en vir die man agter haar geglimlag.  Uiteindelik by die huis aangekom, het al haar (nuwe) familie –  ouma en oupa en ooms en tannies – op die lughawe gewag om haar te verwelkom. Romeine 8:12-25 help ons met woordeskat om te praat oor ons belewenis van die wêreld. Dink net aan die “gesug” waarmee ons elke dag leef. Ons het in 2020 mense geword wat sug. Ons sug, want ons worstel met Covid-19, die klimaat en die politiek, met staatskaping, met werkloosheid en die ekonomie, met geweld en misdaad. Ons worstel ook met ons gesinslewens en huwelike. Ons worstel met die lewe!  Te midde van hierdie geworstel, ervaar ons dat die sekerhede waarmee ons grootgeword het, verdwyn het. Baie van ons het grootgeword in ‘n tyd toe leiers gepraat en ons dit sonder meer aanvaar het. So was dit ook in die kerk. As die dominee sê “So sê die Here, Here”, het ons dit aanvaar en daarvolgens gelewe. Vandag is ons eintlik net besoekers, reisigers op pad na ‘n toekoms wie weet waar. Koos du Plessis verwoord dit goed as hy skryf: “Elke dag is ‘n gedagte, elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem, net ‘n skadu teen die muur.” Ons as gelowiges sug ook. Die uitdagings van die wêreld, is ook gelowiges se uitdagings. Mense se stories, wat ons in die koerante lees, wat ons op die televisie sien, maak ons bang. Dit laat ons in ons dop inkruip, ons geloofsvoete sleep, want ons dink onsself die bangte in. Dit skep spanning. Aan die een kant vertrou ons die Here. Aan die ander kant sukkel ons daarmee en verloor ons geloofsenergie. Gevolglik vra ons maklik: Maar waar is God dan? Wat is die oplossing? Paulus antwoord ons in Romeine 8:12-25. Die wonderlike is God weet van ons gesug. God weet van ons swaarkry. God weet van ons moedeloosheid en hoop-loosheid. God weet waarmee ons elke dag worstel. God draai egter nooit sy rug op ons nie. Inteendeel, God se Gees sug saam met ons. Dit is so asof die Gees die sugte wat ons gee, onderstreep, beaam en sê: “Ja, dit is ongelukkig so!” Dit is egter terselfdertyd die begin van ‘n nuwe sug, ‘n sug van hoop!

Laai af: WordPowerPoint

Romeine 8:1-11 – 12 Julie

Sesde Sondag in Koninkrykstyd

Lees die teks uit ‘n kinder-vriendelike vertaling. Hoor by kinders wie van hulle weet wat “time out” is en hoe dit by hulle huise werk. Dit is wanneer jy stout is en iets verkeerd gedoen het, en jy moet vir ‘n rukkie lank in die hoek gaan staan of op ‘n spesifieke stoel gaan sit. Dit is glad nie lekker nie. Terwyl jy daar sit, moet jy dink aan jou verkeerde keuses en die gevolge daarvan. Vandag se teksgedeelte sê dat die Gees van Jesus ons vrygemaak het van sonde en straf. Dit is soos om vrygelaat te word van “time out”. Omdat ons vrygemaak is, maak ons beter keuses en probeer ons om minder sonde te doen. Die bekende teoloog en outeur van The Message, Eugene Peterson, het gesê: “The Christian life begins as a community that is gathered at the place of impossibility, the tomb.” Dit is ‘n goeie sleutel om oor die betekenis van ons teks na te dink. Kom ons maak dit prakties en dink oor onsself. Wat van jou? Was jy al ooit op ‘n plek van onmoontlikheid? Het jy al ooit in ‘n waas van hartseer by ‘n graf gestaan en gehoop dit is net ‘n nare droom? Het jy al ooit die stukkies van ‘n flenterhuwelik probeer aanmekaar las? Het jy al probeer om die horlosie terug te draai na ‘n tyd vóór daardie slegte keuses wat jou rebelse kind gemaak het? Dit is juis by so plek van onmoontlikheid, sê Peterson, waar die Christelike lewe begin, dáár waar mense op ‘n plek van onmoontlikheid versamel is — by die graf. Peterson praat natuurlik van die óóp graf van Christus. Daar het die onmoontlike inderdaad gebeur met Jesus se opwekking uit die dood. Dit is die einste plek waar Paulus wil hê ons by moet uitkom in Romeine 8:11. Dit is hiér waar God se herskeppingswerk deur Christus en die Heilige Gees begin.

Laai af: WordPowerPoint

Matteus 11:16-19, 25-30 – 5 Julie

Vyfde Sondag in Koninkrykstyd

Sermons4kids gebruik die beeld van ’n gewigopteller en ’n “spotter”.  Wanneer iemand gewigte optel, is daar altyd iemand by die gewigopteller se kop wat help om die gewig vas te hou en te lig.  Dit is hoe Jesus met ons maak. As jy ’n juk in die hande kan kry, kan jy die simboliek daarvan verduidelik. Ons teksgedeelte handel oor die reaksie van die mense van Jesus se tyd op Jesus se leer en werke. Tot nou het die Evangelie volgens Matteus vertel hoe Jesus die mense geleer het en hoe Jesus wonderwerke verrig het. Jesus het die mense op die berg geleer. Pas in die vorige hoofstukke lees ons die groot preek waarin Jesus sy dissipels uitstuur. Daarby het Jesus groot hoeveelhede wonderwerke in verskeie dorpe en plekke gedoen. In die hoofstukke wat op ons teks volg, blyk die weerstand en teenstand van die mense in Jesus se tyd teen sy bediening al hoe groter. Van nou af sal twyfel, kritiek en openlike kritiek teen Jesus en sy dissipels sterker groei. Ons word meegedeel dat wyse en verstandige mense, slim en geleerd (11:25) aanstoot neem aan Jesus en sy dissipels, hulle nie bekeer nie en daarmee toon dat hulle nie ore het om te hoor nie. In die mini-gelykenis speel kindertjies op die markplein. Die een klompie speel op die fluit en nooi die ander kinders om saam te dans. Hulle wil nie. Dan word ‘n treurliedjie gesing, maar die ander kinders wil nie huil nie. Wat presies in die spel gebeur word aan ons verbeelding oorgelaat. Dalk gaan dit oor twee groepe kinders. Die een groep wil speel, die ander glad nie. Of dalk is daar twee groepe kinders wat mekaar oor en weer uitnooi. Wie ook al nooi, die ander wil nie speel nie. Hierdie gelykenis verduidelik die reaksie van mense op die werke van God se boodskappers. Johannes die Doper het God se werk kom doen, maar mense verwerp hom. Hy het nie geëet en gedrink nie, en mense sê hy is van die duiwel besete.  Dan kom Jesus as gestuurde van God. Hy eet en drink, veral saam met tollenaars en sondaars, siekes wat die Here se genade nodig het. Van Hom sê mense Hy is ‘n vraat en wynsuiper, ‘n vriend van tollenaars en sondaars.  Hoe God ook al mense uitnooi om deel te raak van God se werke, die mense is soos kinders op die markplein wat nie wil saamspeel nie. Hy bly eenkant sit, en voer allerhande redes aan waarom hulle nie kan deelneem nie. Hierdie gelykenis gaan dus oor die onboetvaardige reaksie op die boodskappers van God, Johannes, Jesus, en Jesus se dissipels.

Laai af: WordPowerPoint

Matteus 10:40-42 – 28 Junie

Vierde Sondag in Koninkrykstyd

John Stevens van Dollar Store Children’s Sermons gee ‘n wonderlike idee met ‘n vel rubberige “papier”.  Jy sny ‘n deur in die papier in, skryf “binne” aan die een kant en “buite” aan die anderkant.  Terwyl kinders die deur vashou, draai jy die raam om, sodat binne buite is of buite binne.  Terwyl julle dit doen, kan jy gesels hoe God ons verwelkom het, hoe ons almal verwelkom.  Jy kan ook praat oor hoe ons bang is om uit te gaan, maar hoe God ons bemagtig om uit te gaan.  Gaan kyk die instruksies op John se video – dis regtig ‘n baie oulike idee!  Jy sal dit vooraf moet oefen. Ons teks is die slotgedeelte van Jesus se groot sendingpreek in die Evangelie volgens Matteus. Jesus gee in sy sendingpreek instruksies oor hoe ons gestuur word om nuwe gemeenskap tot stand te bring deur die vrede van Jesus na ander uit te dra. Jesus doen dit self en nooi sy kerk om deel te word van hierdie werk wat Hy doen. Ons het ook gehoor dat deelname aan Jesus se beweging na die wêreld ons in konflik bring met die wolwe en die vervolgers wat geen ooghare vir God se vrede het nie. Daarom gaan ‘n groot deel van Jesus se preek oor vrees en die oorwinning daarvan. Die mense wat ons nie moet vrees nie, raak die hele spektrum. Daar is die verskriklike despote wat jou doodmaak as jy van Jesus getuig. Dan is daar ook, sê Jesus, die gelowiges se familie wat Jesus se volgelinge verwerp – omdat hulle nie glo nie. Verskriklik genoeg kan mens ook jou familie vrees. Verder is daar openbare verwerping wat nie gevrees moet word nie. Jesus vra dat ons vrymoediglik getuig. Die verwerping, uitsluiting en vervolging wat ons van alle kante in die sending te wagte kan wees, kan in die openbaar voor die massas plaasvind, asook in private en uiters-persoonlike ruimtes. Nóg die magte se haat en wrewel, nóg ons naasbestaandes se liefde of afkeur van ons dissipelskap, behoort die rigting, inhoud en vorm van ons lewe te bepaal. Ons is verbind aan Jesus. Hy bepaal ons lewe.

Laai af: WordPowerPoint

Matteus 10:24-39 – 21 Junie

Derde Sondag in Koninkrykstyd

Lees die teks in die taal van kinders. Gesels met die kinders oor wat hulle bang maak. Praat spesifiek ook oor dié kere wat jy bang is omdat jy die Here volg, bv. as jou maats jou spot omdat jy reg optree, kerk toe gaan, ens., of wanneer jou maats iets verkeerd wil doen en jy weier en weet dat hulle vir jou gaan kwaad wees.  Verduidelik dan dat Jesus sê ons hoef nie bang te wees om gehoorsaam te wees nie, omdat hy vir ons sorg.  Gebruik die storie “Bosbok en Olifant Raak Bang” uit Ewald van Rensburg se “Die Avonture van Bomani Meerkat en ander stories”.  Dit vertel van Bosbok se pragtige huis by die rivier.  Wanneer Bosbok eendag by die huis kom, ontdek hy daar is iemand met ’n diep stem in sy huisie wat dreig om hom op te eet!  Selfs Olifant kan nie help nie.  Dit is uiteindelik Leeu wat dapper genoeg is en ontdek dat dit die hele tyd Brulpadda was wat maak of hy gevaarlik is! Die preekriglyn vra die vraag wat dit prakties beteken om Jesus Christus van Nasaret as Here en Verlosser te volg? Verlede week het ons by die “groot sendingpreek” van Jesus stilgestaan. Mens kan sê verlede week se teks is reis-instruksies: Jesus stuur sy dissipels. Vandeesweek se teks is vertroue-instruksies. Jesus leer ons om op Hom te vertrou, want daar gaan ook moeilikheid wees. Sy “moeilikheid-instruksies” pas goed by die “reis- en vertroue” instruksies.

Laai af: WordPowerPoint

Matteus 9:35-10:8, (9-23) – 14 Junie

Tweede Sondag in Koninkrykstyd                         

Oorweeg om ‘n kindervriendelike vertaling van die Skriflesing te gebruik. Jy kan aansluit by die feit dat Judas deel van hierdie groep was. ‘n Ander opsie is om te praat oor die stof afskud. Ons Skriflesing is die begin van Jesus se tweede lang toespraak in die Evangelie volgens Matteus. Hierdie is ‘n belangrike draaipunt in die Matteus-evangelie. Jesus se werk verbreed nou. Jesus sluit al sy dissipels wat Hy geroep het in by sy bediening. Hy rus hulle toe en gee vir sy dissipels in ons teks volledige instruksies oor hoe hulle bediening moet lyk. Hier het ons met die diepste beweegredes agter Jesus se bediening te doen. Hy kry die skare innig jammer, sy hart en ingewande kom in beroering oor hulle. Jesus sien nie neer op die skare se ellende nie, hy het nie ‘n neerbuigende bejammerende houding nie, hy beleef empatie met die mense. Trouens, Jesus sien geweldige potensiaal in die skare, want hy draai na sy dissipels en sê: Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes (37-38). Die bekende prediker uit die VSA, Thomas Long, skryf: Where others might gaze on such a group and see only desperate, even overwhelming, neediness, Jesus sees in them great potential. Jesus, the embodiment of God’s will, is the compassionate shepherd … [who] sees [the crowds] as a bumper crop ready for harvesting. Wat nodig is, is arbeiders wat saam met Jesus kan werk om hierdie oes in volheid van lewe by God en by nuwe lewensmoontlikhede te bring. Daarvoor moet die dissipels bid, net om te ontdek hulle is die arbeiders wat Jesus ook roep om by die oes uit te kom.

Laai af: WordPowerPoint

Genesis 1:1-2:4a – 7 Junie

Eerste Sondag in Koninkrykstyd – Drie-eenheidsondag

Jy kan die baie oulike video oor die skeppingsverhaal is gebruik – skakel ingesluit – of gewoon die skeppingsverhaal in kindervriendelike taal oorvertel. ‘n Taak om ‘n plant op die aarde te plant met ‘n doolhof kan ook gebruik word. Voorbeeld ingesluit. Vandag vier ons Drie-eenheidsondag. Reeds vanaf die eerste eeue het die kerk die Drie-eenheid as die groot werklikheid, die “landskap” waarbinne ons leef, bely. Die werk van God die Vader, Seun en Heilige Gees is die “ruimte” waarbinne alles ontstaan het, leef en waarin die werklikheid na sy eindbestemming gelei word. Die skeppingsverhaal van Genesis 1 speel ‘n belangrike rol in hierdie geloofsoortuiging. Niks het ontstaan buite God om nie, alles wat is, het die oorsprong daarvan in God. Die teks het twee oogmerke 1) Dit bring lof, eer en erkenning aan God as die Oorsprong van alles. Dit is ‘n loflied wat God prys vir die groot en wonderlike wyse waarop God alles geskep het. 2) Dit oriënteer ons. Genesis 1 is soos ‘n kaart wat verduidelik wat die aard van alles is, hoe die wêreld inmekaar steek en met watter doel alles gemaak is. Genesis 1 weet dat daar ook buite God se volk ander skeppingsverhale is wat die werklikheid probeer verklaar. Baie van die mededelings in Genesis 1 is kritiek of getuienis teenoor ander skeppingsmites. Dat God lig onafhanklik van die ligdraers (soos die son en maan) gemaak het, is skerp kritiek op die aanbidding van son en maan as gode of goddelik. Dat man en vrou gelykes is, is kritiek teen ander skeppingsverhale wat manlike dominasie wil bevestig. Dit is ons vertrekpunt om vandag na te dink oor die werklikheid.

Laai af: WordPowerPoint