Jeremia 33:14-16 – 28 November

Eerste Sondag van Advent

Verduidelik met Familietyd die konsep van Advent. Gesels oor al die afwagting-gebruike, soos die Adventkrans, adventkalender, ens. Gesels dan hoe ons voorberei op Jesus se koms. Dit gee ‘n goeie oorgang na die preekriglyn. Dit is die eerste Sondag van Advent, ‘n wonderlike tyd in die kerkjaar. In Advent vier ons die koms van die Messias op aarde. Die Seun van God word mens om ons lewens en ons wêreld te verander. In Advent sien ons verlangend uit na die finale koms van die Messias om alles nuut te maak. Advent is ‘n tyd van hoopvolle verwagting. Die eerste Sondag van Advent, vandag, staan trouens bekend as die Sondag van Hoop. Daar is min dinge wat ons in ‘n wêreld geteister deur Covid-19 en talle ander ellende so nodig het soos hoop. Ons het spesifiek hoop wat op vaste fondamente staan nodig. Dit is hoop wat net die Here kan bied. Soos Jeremia dit eenmaal tevore vir die volk in ballingskap gegee het. Juda se krisis was dat die verwoesting en ballingskap hulle verstaan van hul verhouding met God bedreig het. In hulle krisis help Jeremia hulle om weer hulle God nuut te ontdek en die Here se beloftes te omarm. ‘n Boodskap wat tot vandag toe weerklink en selfs vir ons hoop kan gee in ons eie krisisse.

Laai af: WordPowerPoint

2 Samuel 23:1-7 – 21 November

26ste Sondag van Koninkrykstyd Christus die Koning-feesdiens

Op hierdie Sondag van Christus die Koning (wat regeer) suggereer Carolyn Brown dat die Apostoliese Geloofsbelydenis se gedeelte wat spesifiek oor Jesus handel vir die kinders vereenvoudig aangebied word. Meer inligting ingesluit. Die fokusteks gee die laaste woorde van Dawid weer, net soos dit met Moses die geval was (Deut. 32-33). Hierdie laaste woorde is veral gemik op die vestiging van sy koningskap vir altyd. Sy laaste woorde het hier minder met die verlede te doen en eerder met die toekoms. Let op hoe Dawid klem lê op die status wat God aan hom verleen het, dat hy die gesalfde van God is, en daarom die geliefde van die liedere van Israel. Sy status onder die volk het van God self af gekom. Dawid erken ook die deurlopende begeleiding van die Gees van die Here. Die dinge wat hy gesê en geskryf het, het van God self af gekom. Dit was die Gees se woorde op sy tong. Die inhoud van daardie spreke wentel hier om God se regverdigheid wat Hy deur Dawid in Israel wou vestig. Waar die koning God se regverdigheid gehandhaaf het, was hy soos die môrelig teen sonop op ‘n wolklose oggend; of soos die helderheid wat die reën bring, en groen gras uit die aarde laat spruit. Dit bring Dawid by die wonder van die ewige verbond wat God met hom gevestig het en waarvoor die Here hom ook beskerm het. Hy het die skurke almal soos dorings uitmekaar gewaai heeltemal verbrand. Maar, hierdie gedeelte fokus uiteindelik meer op die openbaring wat Dawid van God ontvang het as op Dawid se laaste woorde self. Dawid is merendeel aan die woord, maar in die tweede deel van vers 3 word God se direkte woorde aangehaal. Dit help ons besef dat ons nie mismoedig en uitgebrand te voel oor ‘n groot taak wat voorlê nie, beangs te wees oor ons eie foute nie of ‘n grootkop te kry oor hoe spesiaal ons elkeen is nie. Al wat ons moet en kan doen, is om tot die beste van ons vermoë met ons gebroke spieëls – soos ‘n Dawid – die heerlikheid van God se koninkryk te weerkaats. Ons kan hierdie taak met nederigheid en vrymoedigheid aanpak in die wete dat ons dit nie alleen doen nie. Die Gees is altyd met ons – nie net om ons in ons taak by te staan nie, maar om ons te herinner aan God se ewige verbintenis met elkeen van ons.

Laai af: WordPowerPoint

365 beloftes

Ek nooi jou uit om die volgende jaar te fokus op God se beloftes in die Bybel. Ek het 365 beloftes gekies vir elke dag van die week. Dit sluit aan by die kerkjaar (RCL) sowel as by ‘n wye reeks behoeftes, algemeen en persoonlik. Ek stuur elke dag vanaf 22 November 2021 die teks van die belofte met ‘n kort oordenking en ‘n skakel na verdere leeswerk via bybelskool.com sowel as Whatsapp. Jy kan vir een of beide inteken. Dit is gratis.

Laat Jesaja jou motiveer om die Here elke dag te herinner aan sy beloftes: “Gun julleself geen rus nie! Gun Hom ook geen rus nie!” Totdat Hy antwoord en sy beloftes in jou en ander se lewens vervul (Jes 62:6-7).

Gebruik hierdie skakel om deel van die WhatsApp groep te word.

Daarmee gee jy my verlof om boodskappe aan jou per WhatsApp te stuur. Dit sal net ek wees wat op hierdie groep bydraes lewer. Jy kan egter direk boodskappe aan my stuur met opmerkings of vrae. Ek sal ook direk reageer na jou toe.

Vorige boodskappe kan hier gelees word.

OPDATERING

Die eerste WhatsApp groep is reeds vol. Jy kan egter nou by Whatsapp groep 2 aansluit met hierdie skakel:

https://chat.whatsapp.com/GEhS1bGuJ0LHylbHxKTJ5z

Chris van Wyk

1 Samuel 1:4-20 – 14 November

25ste Sondag van Koninkrykstyd

Lees bietjie oor die verskillende kommapunt-projekte. Die kommapunt is ‘n simbool wat sê die storie is nog nie verby nie. Ons elkeen se storie is nog nie verby nie. Wat ook al die dinge is wat ons moedeloos maak, daar is nie ‘n punt aan die einde van die storie nie; die kommapunt sê daar is hoop. Jy kan ‘n paar bladsye uit ‘n ou flenters storieboek om die punt te onderstreep dat ons nie die hele storie ken sonder al die bladsye nie. Die hooftema uit 1 Samuel 1 in die preekriglyn is God se sorg en ingryping. Ons lees in hierdie boek van ‘n volk wat hulpeloos en desperaat op uitkoms wag en op God om op te tree. In hierdie verhaal is die tema weer duidelik: God tree in ‘n hopelose situasie in. Hy gee uitkoms deur gehoor te gee aan ‘n onvrugbare vrou – en ‘n leier word vir Israel gebore. Die Here het dus nie net aan Hanna gedink nie, maar ook aan sy volk en wat Hy vir hulle beplan! Ons kleiner verhale – van kinderloosheid – is deel van God se groter verhale – van grootskaalse verandering. Daarom kan ons bid vir ons behoeftes. God sal dit antwoord binne die groter konteks van wat Hy met hierdie wêreld beoog. Mag ons mekaar herinner aan die hoop wat in elkeen van ons leef!

Laai af: WordPowerPoint

Rut 3:1-5; 4:13-17 – 7 November

24ste Sondag van Koninkrykstyd

Gebruik kinders om die verhaal uit te beeld terwyl dit voorgelees word. Carolyn C Brown het ook ‘n hele paar goeie voorstelle in haar blog. Sy suggereer oa dat die storie van Rut kortliks aan die kinders dramaties oorvertel word. Ons sluit ‘n weergawe van só ‘n vertelling in. Die preekriglyn sluit by die verhaal in hoofstuk 1-2 aan. Waar in hoofstuk 2 Rut die inisiatief geneem het om kos op die lande te gaan optel, is dit nou in hoofstuk 3 Naomi wat verantwoordelikheid neem vir haar skoondogter. Sy werk ‘n fyn strategie uit om Rut se behoefte aan ‘n losser onder die aandag van Boas te bring. Die spanning neem toe met die vermelding van ‘n familielid wat die eerste verantwoordelikheid het om as losser op te tree. Maar Naomi lei die volgende hoofstuk in met haar fyn waarneming dat Boas ‘n man met ‘n plan is en nie sal rus voor die saak afgehandel is nie. Treffend is hoe hierdie fyn uitgewerkte strategie van Naomi, die uitvoering daarvan deur Rut en die reaksie van Boas alles meewerk om God se werk tot uitvoering te bring.

Laai af: WordPowerPoint

Rut 1:1-18 – 31 Oktober

23ste Sondag van Koninkrykstyd

Gebruik kinders om die verhaal uit te beeld terwyl dit voorgelees word. Of wys ‘n YouTube-videosnit waar die verhaal op ‘n kindervriendelike manier vertel word. Indien jy ‘n gesprek met die tieners wil voer, gebruik die film He called me Malala. Dit vertel die verhaal van Malala, die Pakistanse tiener wat geskiet is omdat sy opgestaan het vir die reg van meisies om onderrig te ontvang. Sy het herstel van haar skietwond en doen steeds voorspraak vir hierdie saak. Sy het die Nobelprys vir Vrede daarvoor ontvang. Daar is baie skakels tussen haar storie en die storie van Rut, die Moabitiese vrou. Die uitdagings van vroue toe en nou kom in albei se verhale na vore. Watter ander uitdagings moet vroue vandag hanteer? Jy sou die verhaal ook as inleiding kon gebruik vir die preekriglyn. Ons lees in die boek oor dié tyd van Rut, die boek Rigters, dat dit ‘n slegte tyd in die volk se geskiedenis was. Rigters is vol oorloë, geweld, ongehoorsaamheid. Dis eintlik aaklig, die goed wat in daardie tyd aangevang word. Die boek Rigters eindig met ‘n probleem – ‘n stam wat nie meer vrouens het nie. Maar dis okay, daar word ‘n plan gemaak – hulle kan meisies ontvoer. So eindig die boek Rigters met die woorde (21:25): “In daardie tyd was daar nog nie ‘n koning in Israel nie, en elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë.” En dit is in dié tyd, toe Israel soos die Wilde Weste was, dat ons ‘n vrou ontmoet. Sy noem haarself “Mara” – bitter. Maar haar naam is eintlik “Naomi” – “soet”, “aangenaam”. Maar sy herdoop haarself van soet na bitter. Gelukkig het sy darem nog twee seuns gehad. Totdat die ook doodgaan. Met haar terugkeer na Israel stap haar skoondogters – Moabitiese vroue albei – so ‘n entjie saam met haar. Maar wat help dit tog? Hulle kan nie die seer wegneem nie. So natuurlik stuur Naomi haar skoondogters terug. En na so ‘n bietjie teësit, doen Orpa wat ‘n goeie, gehoorsame dogter van haar tyd doen – sy gaan terug na haar familie. Maar Rut is hardkoppig. Sy weier. Sy gaan by Naomi bly, sê vers 14. Nie dat Naomi regtig daarop reageer nie. Maar wat van God? Waar is God in hierdie hele besigheid? Het God regtig teen Naomi gedraai? Soos die verhaal ontvou kom ‘n mens agter dat Hy op die agtergrond werk. Wat die hoop in ons ontketen dat Hy dieselfde in ons lewe kan doen.

Laai af: WordPowerPoint

Psalm 34:1-8 (19-22) – 24 Oktober

22ste Sondag van Koninkrykstyd

Gebruik die ingeslote vertaling van die Boodskap met die besprekingsvrae. Daar is ook ‘n inkleurprent. Die preekriglyn begin met die vlug van Dawid vir Saul as konteks vir hierdie Psalm. Alhoewel Dawid in die Filistynse stad veilig van Saul was, was hy weerloos teen koning Akis (Abimelek). Dawid se plan het nie gewerk nie. Hy is in doodsgevaar en roep na die Here. Dan kom die onverwagse uitkoms. In ‘n laaste desperate poging om oorlewing, hou Dawid homself kranksinnig. Hy laat die spoeg teen sy baard afloop en krap teen die deure. Wonder bo wonder oortuig sy toneelspel die koning. Hy kon nie glo dat hierdie kranksinnige man Dawid is nie. Die koning beveel sy wagte om die mal man uit te smyt. God het uitkoms gegee toe dit gelyk het of daar nie meer uitkoms is nie. Dawid kon nie oor hierdie wonder stilbly nie. Die gevolg is hierdie Psalm se lofsang: “Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees.” (vers 2) Hy wil vir ander wat swaar kry, moed gee en hulle van hierdie wonder vertel: … “dié wat swaar kry, sal dit hoor en daaroor bly wees.” (vers 3) Dankbaarheid is dus iets wat gedeel moet word. Sy dankbaarheid ken geen perke nie: “Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy Naam prys.” (vers 4). Hierdie verhaal van groot nood, groot uitkoms en groot dankbaarheid is egter nie net Dawid se verhaal nie. Dit is ons almal s’n. Ons almal ken hierdie verhale van groot nood, groot uitkoms en groot dankbaarheid. Ons het dit al almal beleef. Miskien beleef jy nou groot nood, groot uitkoms of groot dankbaarheid. Maar, doen ons dit nog vandag? En hoe kyk die wêreld daarna? Die Psalm lei ons dus om te kies om anders te kyk as die wêreld en die wysheid van God aan die werk te sien in ons lewens.

Laai af: WordPowerPoint

Markus 10:35-45 – 17 Oktober

21ste Sondag van Koninkrykstyd

Gesels in Familietyd oor diensbaarheid en wat dit beteken om mekaar te dien, soos Jesus vir ons ‘n voorbeeld is. Jy kan ‘n voorskoot gebruik om te gesels oor maniere waarop ons mekaar kan dien. Jy kan Rebecca St James se lied Here’s the way gebruik, wat gaan oor mense wat almal graag die eerste beurt wil hê. Diensbaarheid is om te sê dis eerste jou beurt (gebaseer op die teks dat die eerste laaste sal wees en die laaste eerste). Daar is ook ander opsies – soos ‘n spaghetti lepel wat die regte “tool” vir die regte taak is, of ‘n gesprek ook belangrikheid, of die belangrikheid om te “pass” in rugby. Dit sal ‘n goeie inleiding verskaf vir die preekriglyn wat werk met ‘n perspektief op die verwoestende gevolge van leierskap wat fokus op die voordele, eer en status van die leiers, eerder as die versorging van God se mense en God se aarde. In die era van staatskaping sien ons dit al te helder geïllustreer. In hierdie teksgedeelte leer Jesus ons God se bedoeling met leierskap. Ons leer verstaan watter soort leierskap God se goedkeuring wegdra. Jesus is ‘n voorbeeld hiervan.

Laai af: WordPowerPoint

Markus 10:17-31 – 10 Oktober

20ste Sondag van Koninkrykstyd

Jy kan in Familietyd uitbrei oor die “oog van die naald”. Daar is ook inligting oor kamele. Die preekriglyn plaas Markus eers binne konteks. Volgens die beste getuienis wat ons het, het Markus hierdie evangelie in Rome geskryf na die martelaarsdood van Paulus en Petrus. Dan brei ons uit oor een van die sentrale temas in die Markusevangelie, dié van Dissipelskap. Markus beklemtoon dat dissipels van Jesus drie dinge doen: hulself verloën, hulle kruis opneem, en Jesus navolg of selfs naboots. In hierdie gedeelte word die kenmerke uitgebeeld in Jesus se opdrag dat die jongman eerstens homself moet verloën deur van sy besittings ontslae te raak, tweedens sy kruis moet opneem, en laastens Christus moet volg. Uiteindelik vra Jesus van die ryk jongman méér as afstanddoening van sy besittings. Jesus gee aan hom die opdrag om sy rykdom onder die armes te verdeel. Jesus vra vir meer as net ‘n tydelike goeie daad. Hy vra ‘n totale en permanente hartsverandering. Jesus sê sy verhouding met die armes moet verander – om hulle te help, ook om met hulle te identifiseer. Dit kon moontlik bydra tot die man se smart, bedroefdheid en oënskynlike onvermoë om te doen wat Jesus vra. Wat Jesus vra, is ‘n keuse téén rykdom, status en mag as basis vir sy identiteit. Jesus daag die jongman uit tot ekonomiese geregtigheid. Die finansiële, sosiale en politieke koste daarvan, is egter vir hom té groot. Die koninkryk van God konfronteer ons dus deur hierdie verhaal met ‘n visie van ‘n lewe en identiteit wat heeltemal onversoenbaar is met soveel van ons voorveronderstellings oor rykdom, voorregte en selfbelang.

Laai af: WordPowerPoint

Markus 10:2-16 – 3 Oktober

19de Sondag van Koninkrykstyd

Kinders sal natuurlik baie daarvan hou om te hoor dat Jesus spesiaal lief is vir hulle! Jy kan hulle gewoon daaraan herinner deur die tweede deel van die Skriflesing vir hulle uit te lig. Vandag se teks handel oor die huwelik en oor kinders. Dit is twee temas wat ons almal na aan die hart lê. In die tyd waarin ons leef is beide die huwelik en die posisie van kinders dikwels in die gedrang. Dit is asof ons nie meer weet hoe om langtermyn verbintenisse te sluit nie – veral nie in die huwelik wat bedoel is as ‘n durende verbintenis nie. Die slagoffers hiervan is dikwels kinders en vroue. Deur die “hardheid van julle harte” is dit dikwels brose mense wat aan die kortste end trek. Naas die Covid-pandemie is geslagsgeweld en geweld teen kinders ‘n ewe erge pes in Suid-Afrika. Dit is dus ‘n tydige teks uit die Here se Woord om te hoor, te oordink en te doen.

Laai af: WordPowerPoint