Psalm 47 – 13 Mei 2021

Hemelvaart

Ons vier vandag Hemelvaart. Dit is ‘n fees wat met die kern van ons geloof verband hou. Die Here wat ons liefhet, vir ons gesterf en opgestaan het, is dié Here wat op die troon sit en regeer. Op ‘n dag soos vandag vier ons die koningskap van ons Here Jesus Christus aan die hand van Psalm 47, ‘n Psalm wat God as koning oor die aarde en die nasies vier, en almal oproep om tot eer van hierdie God te juig. Psalm 47 is ‘n jubelende Psalm wat enersyds vir Israel, die volk van die aartsvaders (Jakob, Abraham) oproep om God se lof bo alles te besing, maar andersyds ook alle nasies en hulle leiers saam wil intrek in hierdie loflied aan God. Want: God is die Groot Koning oor die hele aarde (vers 3,8) en oor al die nasies (vers 9,10). Die motivering vir hierdie oproep tot lof is tweërlei en vorm die hart van die twee dele van die Psalm:

  1. Lof aan God vanweë sy onderwerping van die nasies – vers 2-5;
  2. Lof aan God vanweë sy vereniging van die nasies – vers 6-10.

Wat beteken dit vandag vir ons?

Eerstens: God op die troon, en Jesus op die troon, loop uit op die nuwe werklikheid van ‘n verenigde Godsvolk wat die Here loof en prys. Tweedens is ware realisme meer as net om TV te kyk en koerant te lees. Die Bybel help ons om ál die feite raak te sien. Derdens is die koninkryke van die wêreld ondergeskik aan die koninkryk van God, of hulle dit weet en bely, of nie. Vierdens, en dalk die belangrikste, is hierdie Psalm ‘n oproep aan siniese Westerlinge wat verleer het om te loof en te prys. Ons is so gewoond om alles rasioneel en skepties te benader. Alles moet ondersoek, gedefinieer, geklassifiseer en bevraagteken word. Dit maak dat ons sukkel om met dankbaarheid en jubeling vervul te raak. Daarom moet ons in die erediens – die toneel van hierdie Psalm – ons oorgee aan die God wat hier aan ons voorgestel word. Kom ons loof en prys die Here op die troon, by sy heilige troonsbestyging wat op met Hemelvaart herdenk.

Laai af: WordPowerPoint

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

%d