Openbaring 7:9-17 – 8 Mei

Vierde Sondag van Paastyd

Carolyn Brown het ‘n paar baie goeie idees vir hoe die gemeente hierdie teks saam met jonger lidmate kan lees. Eerstens praat sy oor hoe die teks gelees word. Verder praat sy oor die “kodes” van Openbaring. Dit kan nogal lekker wees om te gesels oor geheime kodes. Soms skryf kinders briefies in ‘n geheime kode. Vra of kinders dit nog doen en noem voorbeelde uit jou kinderdae. Jy kan selfs ‘n voorbeeld gee van ‘n briefie wat jy in ‘n kode geskryf het, asook die kode. Jy kan hierdie “kode” ook uitpak deur te praat oor mense wat bv Springboktruie of keppies dra, om met hul span te identifiseer. ‘n Laaste opsie n.a.v. Brown: gesels met kinders oor ‘n scary (kinder-)fliek wat hulle gesien het. Soms wil mens in die scary dele jou oë toemaak of in jou kamer gaan wegkruip. Maar as jy die fliek ‘n tweede keer kyk, is die scary dele nie so erg nie, want jy weet hoe die storie eindig. Johannes was besig om vir mense te sê dat daar scary tye in die lewe is, maar dat daar ‘n goeie einde op pad is. [Nota: Ons teksgedeelte moet in die samehang van hoofstuk 6 en 7 verstaan word. Daarom word daar inleidend op hierdie verbande gefokus. Die prediker moet ‘n seleksie uit die beskikbare stof maak.] Hoofstuk 6-7 is vir baie mense ‘n ontnugtering wanneer hulle agterkom dat die wonderlike werklikheid van hoofstuk 4-5 – die hemelse erediens en die Lam van God wat waardig is om die agenda van God uit te voer met die lofliedere wat God prys en aanbid – in ‘n wrede werklikheid van oorloë, konflik, hongersnood, vervolging en ellende oorgaan. Die sewe seëls wat in hoofstuk 6 begin, breek verskillende aspekte van God se oordeel oop vir hierdie wêreld. Die sewe trompette wat boonop daarna in hoofstuk 9 volg, is nie net waarskuwings van God se oordeel nie, maar wrede werklikhede wat ‘n mens verstom. Dieselfde geld die sewe bakke van hoofstuk 15-16 wat God se oordeel soos gloeiende lawa op die wêreld uitgiet. Gelukkig is daar tussen-in ‘n beskrywing van God se beskerming en sorg vir gelowiges op aarde en in die hemel in hoofstuk 7 (en weer in hoofstuk 14). Dit sê vir ons dat God se oordeel ‘n “verlossende oordeel” is. En daaroor kan jy jou verbly. Maar, dit bly ‘n skok vir ‘n mens se sisteem! Tussen die sesde en sewende seël van die boekrol verskuif die fokus na twee groepe mense: 144 000 van die diensknegte van God op aarde wat met ‘n merk op hulle voorkoppe geseël word – vers 1-8 – en, ‘n Ontelbare groot skare uit elke nasie, stam, volk en taal uit die groot verdrukking wat God aanbid in die hemel en deur die Lam versorg word – vers 9-17. Die doel van dié toneel tussen die oordele van die twee seëls is om gelowiges te bemoedig dat die oordeelsvoltrekking nie op hulle gemik is nie, dat hulle op aarde as God se eiendom gemerk is en dat hulle uiteindelike verlossing vas en seker is. Uiteraard ly hulle ook onder die oordele, maar dit kan nooit hulle ewige verkiesing om in God se teenwoordigheid te floreer, bedreig nie. Die eerste groep word beskerm tydens die oordeel op aarde. Die tweede groep word versorg in die hemel ná die groot verdrukking. Die vier engele op die vier hoeke van die aarde word eers teruggehou om die oordeelsvoltrekking op aarde verder uit te voer, sodat die diensknegte van God eers geïdentifiseer en met ‘n seël beskerm kan word. Ons moet aan die 144 000 te dink as ‘n simboliese getal van die hele volk van God, die ware Israel, wat steeds op aarde as God se volk, sy koninkryk van priesters optree. Die teenwoordigheid van God as Herder wat sy skape versorg, is ‘n sterk beeld wat aandui waarom die Lam geslag is. Dit is sodat ‘n volk vir God losgekoop kan word en deur die Herder na ‘n heerlike toekoms gelei kan word. Dit is nie net iets van die toekoms nie, want in Christus het die Ou-Testamentiese beloftes al in vervulling gegaan en gaan dit steeds daagliks in vervulling. Hoop is nie net om vooruit te kyk na die wederkoms nie, maar is ook ‘n belewing van God se teenwoordigheid in die hede.

Laai af: WordPowerPoint

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui