Skrywer: Webmeester

Johannes 10:11-18 – 25 April

Vierde Sondag in Paastyd | Goeie Herder-Sondag

Gebruik die volledige “Kinderkerk” wat by Algoa Gemeenskapskerk beskikbaar is of gebruik die ingeslote moderne weergawe van ‘n herder wat sy skape roep of gebruik die verhaal van die verskil tussen ‘n slagter en ‘n skaapwagter. Die beskrywing van Jesus in ons teksgedeelte as die Goeie Herder is die mees troosvolle bekendstelling van Jesus moontlik, veral vir mense in Covid-tyd. Dink net. Die herder bring die meeste ure van die dag in die skape se geselskap deur. Hy ken elkeen se karakter, merke en voorkeure. En hulle ken hom. Hulle ken sy stem. As hulle sy stem hoor, het hy nie ‘n skaaphond nodig om hulle bymekaar te hou nie. Hy sal vooruit loop en hulle roep en hulle sal Hom volg. Wanneer die pad vir ons duister lyk, en ons nie reg weet hoe om vorentoe te gaan nie. Volg ons net die stem van die Herder wat ons vertrou.

Laai af: WordPowerPoint

Lukas 24:36b-48 – 18 April

Derde Sondag in Paastyd

Gesels met die kinders oor hulle vrese in die nag. Dit gee jou ‘n goeie aanknopingspunt om oor Jesus se verskynings en die gawe van die Heilige Gees te gesels en die vrede wat dit vir ons bring. Jesus is altyd by ons, daarom hoef ons nie bang te wees nie. Ons teks vertel van die laaste van Jesus se drie opstandingsverskynings in Lukas. Al drie episodes, soos vroeër in Lukas, stel die noodsaaklikheid van Jesus se lyding en sterwe duidelik. Jesus se lyding en sterwe word telkens met “dit moet” verduidelik. Dit is ‘n Goddelike “moet”. Die opstanding volg op Jesus se lyding en sterwe. Dít is God se reddingsplan, nie iets anders nie. Jesus red ons omdat Jesus moes ly, sterf en opstaan uit die dood – ter wille van ons. “Onthou my wonde,” sê Jesus, “en raak daaraan …” Uit hierdie wonde kom daar vir ons genesing. Die afgelope jaar het ons met Covid-19 soveel wonde gesien. Mense het hulle lewens verloor. Ander het hulle werk verloor. Baie het ernstig siek geword en swaar gely. Talle het ernstige mediese nagevolge en sukkel om van die effekte van Covid-19 ontslae te raak. Jesus se wonde bring genesing. As ons ons identifiseer met Jesus se wonde en oor sy offer ter wille van die wêreld getuig, kom daar genesing. Hierdie getuienis kom deur woord en dade. Dink aan die pragtige getuienis oor ‘n bejaarde Italiaanse priester wat sy respirator afgestaan het aan ‘n jong Covid-19-pasiënt en later self gesterf het – moderne voorbeelde van die lyding van gelowiges wat saad vir die evangelie geword het.

Laai af: WordPowerPoint

Handelinge 4:32-37 – 11 April

Tweede Sondag van Paastyd

Vra vir die kinders wat die heel beste nuus is wat hulle nog ooit gekry het.  Verduidelik dan dat daar selfs nog beter nuus is, wat iemand baie lank terug gekry het, maar wat ons ook vandag kry.  Vra die kinders of hulle onthou waaraan ons Vrydag gedink het?  (Jesus se kruisiging en dood.)  Vertel dan vir die kinders hoe hartseer en moedeloos almal was.  Alles wat hulle gehoop het, is nou verby, want Jesus is dood.  Vertel dan die verhaal van Maria en die leë graf.  Dít is die beste nuus wat enige iemand ooit gekry het en ooit sal kry:  Jesus leef!  Jy kan ook eerder ‘n video wys van die leë graf. Daar is baie kindervideos op Youtube – soek vir Jesus risen children. Skakel na een ingesluit. Preekriglyn: Ons teks beskryf ‘n wêreld vol ongelykheid waar sommige baie het en ander bitter min. Tog word die gelowiges deur die nood van ander aangegryp en doen iets daadwerkliks daaraan. Mense se grootste nood – die nood aan gemeenskap en behoort – word aangespreek, en ook hulle nood aan lewensmiddele. Die wêreldbekende teoloog Jürgen Moltmann sê na aanleiding van ons teks: The solution to poverty is not property. The solution to both poverty and property is community. Dit is waarom hierdie gemeente lewe met oop deure en vensters voor die Here en voor die wêreld, want daar is altyd die gevaar dat die gemeente hulleself kan afsluit, eenkant hou, isoleer … en dan niks meer vir iemand te sê het nie.

Laai af: WordPowerPoint

Handelinge 10:34-43 – 4 April

Paassondag

Gaan maak ‘n draai by Dollar Store Children’s Sermons en kyk na die groot klomp idees wat John Stevens bied, veral vir vandag die idee met die papiersak, glowstick en skoenlappers. Uit ervaring, ‘n waarskuwing: as jy die voorstel van die leë kougom of leë eier gebruik, gaan jy ‘n verrassing gereed moet hê. Anders, in stede van opgewonde (die gevoel wat ons wil hê vir Paasfees) is die kinders net teleurgesteld! Ons vier vandag Paassondag. Dit is die Opstandingsondag, die hoogtepunt in die Christelike geloof. Hierdie feesdag is ryk aan betekenis. Ons kan dit gerus verder verken. Dit is wat Petrus in ons teks doen. Hy bring Christus se opwekking uit die dood in verband bring met al God se werke, die volle geskiedenis van God se genadige werke in die lewe van God se skepping.

Laai af: WordPowerPoint

Psalm 22 – 2 April

Goeie Vrydag

Om die gedagte van Godverlatenheid oor te dra, kan jy vir die kinders vra of hulle al ooit in die middel van die nag in die donker wakker geword het en gevoel het hulle is alleen.  Laat hulle vertel hoe dit voel.  Verduidelik dat dit amper is hoe Jesus aan die kruis gevoel het – en hoe ons ook soms voel.  Ons voel alleen en dink God is nie by ons nie.  Net soos wat Pappa en Mamma tog naby is, al voel ons alleen, is God ook steeds naby. Lydenstyd 2021 gedenk die tweede jaar waarin die wêreld in die knyptang van Covid-19 verkeer. Ons ken almal viende of familielede wat hul lewens weens Covid-19 verloor het of dit oorleef het maar bly worstel met ernstige, moontlike lewenslange komplikasies. Waar kry ons woorde om hieroor met God te praat? In die donkerste oomblik in die wêreld se geskiedenis, wanneer Jesus gebroke aan die kruis hang, kies Hy die woorde van Psalm 22 om sy ellende voor God te verwoord:  “My God, my God, waarom het U my verlaat?”  Hierdie psalm gee aan Hom woorde om sy diepste gevoel, sy klaaglike toestand, voor God se troon uit te stort.

Laai af: WordPowerPoint

Filippense 2:5-11 – 28 Maart

Sesde Sondag in Lydenstyd – Passiesondag

Fokus op Palmsondag. Sluit die kinders deurlopend by die liturgie in. Laat die kinders of die hele gemeente ‘n prosessie dien met (versigtig) swaaiende palmtakke. Hierna kan almal kruise vou van palmblare volgens die ingeslote demonstrasie. John Stephens stel voor dat jy die beginsel gebruik van die spons-vingers wat mense tydens sportbyeenkomste gebruik. Jy het nie die sponsvinger nodig nie, jy kan bloot met jou vinger in die lug wys. Dis hoe almal vir Jesus gevier het met die intog – soos vingers in die lug wat sê “nommer 1 nommer 1 nommer 1”.  (Laat almal met hul vingers in die lug juig.”) Maar kort daarna het dieselfde vingers gedraai en gesê:  “Kruisig hom!” Of gebruik een van ons vorige voorstelle wat ook ingesluit is. Die preekriglyn werk met die voorbereiding vir die Groot Lydensweek, die herdenking van die laaste week van Jesus se bediening voor sy kruisiging. Ons sien die heerlikheid van die lydende Christus wat doelbewus afstuur op Goeie Vrydag.  Vandag val die klem op Jesus se lyding. Ons maak gebruik van palmtakke om ons aan Jesus se intog in Jerusalem te herinner. Die skare het palms geswaai om Jesus as koning te verwelkom. Daarmee het hulle die pad eintlik voorberei vir die lydende kneg van die Here om op die finale fase van sy lydingsweg te gaan. Ons teks is die bekende Filippense 2:5-11. Dit is ‘n aangrypende teks wat besondere lig op die betekenis van Jesus se lyding laat val. Mens kan hierdie teks lees wanneer jy nadink oor Jesus se voetewassing van sy dissipels. Net soos Jesus by die voetewassing in die bovertrek eers sy bokleed uitgetrek het, toe gedien het, en daarna weer aangetrek het, so vertel ons teks hoe Jesus Homself tot ons diens ontklee het, in nederigheid tot in die dood kom dien het, en daarna weer beklee is met besondere heerlikheid. Die tema is ontklee en beklee.

Laai af: WordPowerPoint

Johannes 12:20-33 – 21 Maart

Vyfde Sondag in Lydenstyd

Met Familietyd kan jy gesels oor die betekenis van die kruis. Dit is aan die een kant ’n pynlike ervaring. Aan die ander kant ’n bewys van hoe lief God vir ons het. Jy kan ook die X-Men se karakter as “mutants” gebruik om te illustreer hoe andersheid jou soms help om ander te kan help. Met die preekriglyn kan jy aansluit by ons gevoel van ontworteling in die Corona-tyd. Ons betree die tweede jaar van inperking. Baie se lewens voel en is verrinneweer en gedisoriënteerd. Mens wonder hoe dinge weer gaan regkom en hoe ons vorentoe sal regkom? In so ‘n tyd vra mens nuut wat beteken sukses vir ons. Hoe bereik ons sukses, hoe jaag ons dit na? Baie mense smag daarna om die ongebreidelde soeke na selfvervulling, selfverruiming en selfverryking te hervat. Hoe gaan ons dinge weer herstel om te wees soos dit was voor Covid ons getref het? Jesus wys ‘n ander rigting. Sukses en vervulling het met diens te doen. Dit klink vreemd op ons Westerse ore. Ons ken ander opvattings oor sukses. Waar plaas ons selfverloënende liefde en diens ons op hierdie weg na sukses? In ons teks word voorspoed verbind aan sterwe ter wille van ander, sterwe in diens. Dit staan lynreg teenoor ons gangbare strewe na sukses en bevordering van ons eie belang.

Laai af: WordPowerPoint

Efesiërs 2:1-10 – 14 Maart

Vierde Sondag in Lydenstyd

As jy ‘n storie wil vertel, kan jy gerus kyk na The Dot deur Peter H Reynolds. In The Dot beleef Vashti genade wanneer sy haarself deur haar onderwyseres se oë sien. Ons plaas ook weer van ons vorige voorstelle vir Familietyd. Die preekriglyn begin met ‘n beskrywing van ‘n scrap yard. Dws ‘n rommelhoop van beskadigde, vernietigde, verskeurde metaal.  ‘n Motorbegraafplaas.  Die einde van die pad (letterlik!) vir motorkarre.  Die einde van die pad vir elke motor. Vir mense is die ekwivalent van ‘n scrap yard ongeveer ‘n lykshuis en ‘n begraafplaas.  Die einde van die pad hier op aarde. In Efesiërs 2 het Paulus ‘n geestelike, menslike scrap yard of lykshuis in gedagte.  Hier gaan dit nie om die dood as die einde van die pad nie.  Hier gaan dit oor ‘n geestelike dood.  Dit gaan oor ‘n lewensstyl wat die ekwivalent van ‘n scrap yard, ‘n lykshuis, ‘n begraafplaas is. Anders as sommige paaipredikers wat oor sonde praat asof dit maar ligte foutjies is wat maklik reggestel kan word, draai Paulus geen doekies om oor die werklike geestelike toestand waarin hierdie mense voor hulle ontmoeting met Christus was nie.  Hulle verhouding met die Here is verbreek.  Immers, dit het nie bestaan nie.  Hulle het nie maar net foute gemaak/negatiewe dinge gedoen nie.  Nee, hulle verbinding met God as lewensbron is verbreek. Met ‘n verrassende “maar” beskryf Paulus dan die karakter van die God van die Bybel.  Dié Here wat geen plek het vir die sonde nie, is die God wat “ryk is in barmhartigheid en ons innig lief het” (2:4).  Dit bewys Hy aan ons nie omdat ons self sulke deugdelike mense is nie – inherent goed en gaaf nie. Nee, God deurbreek juis ons wanhoopsituasie.  Hy bewys aan ons sy liefde en sluit ons by sy genadewerk in Christus in terwyl ons nog “dood was as gevolg van ons oortredings”.  Terwyl ons nie kon of wou reageer nie, het God ons “saam met Christus lewend gemaak” (2:5; Rom 5:6-8).  Dit laat Paulus uitroep: “Uit genade is julle gered!” (2:5).  In sowel 2:5 as 2:8 word die woord vir “redding” gebruik wat verwys na ‘n handeling van God in die verlede wat ‘n blywende gevolg het.  Ons word deur die geloof ingesluit in ‘n voltooide daad van God! ‘n Totaal nuwe lewe het tot stand gekom.  Ons bestaan is “in Christus” en voortaan geld van ons hele lewe dat ons “saam met Christus Jesus” opgewek is uit die dood en saam met Hom ‘n plek in die hemel gegee is (2:6).  Los van Christus Jesus verval alles.  Hy omsluit/omvou ons met God se goedheid en liefde. In Christus is ons ‘n nuwe skepping om ons lewe te wy aan goeie dade/werke.  Daarvoor het God die gelowiges in Christus bestem (10; 2  Kor 5:17).  Wie God se genade in Christus Jesus gelowig aangeneem het, leef deur die Gees op ‘n nuwe manier en is volledig in diens van God se heil op alle terreine van die lewe.  Wie glo, lewe!

Laai af: WordPowerPoint

1 Korintiërs 1:18-25 – 7 Maart

Derde Sondag in Lydenstyd

Die fokusteks bied ‘n goeie geleentheid om ‘n doopherinnering te doen, wat ook tydens die Familie-oomblik kan plaasvind. Dit kan ingelei word deur ‘n besprekingsvraag waartydens gemeentelede vir mekaar kan vertel wat hulle weet van hulle eie doop ofonthou van hulle kinders se doop. Roep dan die kinders vorentoe en vra hulle uit oor wat hulle van die doop weet. Wys vir hulle die doopvont en die water. Vra wat ons alles elke dag met water doen. Wanneer hulle sê ons bad of stort, verduidelik: Net soos die water al die vuil van ons afwas wanneer ons bad, is die water van ons doop ‘n teken dat alle sonde van ons afgewas is. Noem ook dat ons die meeste van die tyd babas doop wat nog nie verstaan of gesondig het nie, juis omdat ons niks kan doen om God se liefde en vergifnis te verdien nie, soos vandag se fokusteks beklemtoon. Paulus beskryf in sy brief die kontras tussen menslike wysheid en die wysheid van God. Goddelike wysheid mag en kan nie deur menslike insig en intelligensie gemeet word nie. Kennis wat mense vanuit menslike bronne ontwikkel, kan nie die finale en grootste vrae antwoord nie. Ons het openbaring, kennis wat God gee, nodig. Wysheid, goddelike kennis en openbaring is: Christus wat gekruisig is, is die Messias, die Verlosser, die Een wat versoening tussen mens en God bewerk het. Daar is geen ander wysheid nie. Daar is geen ander manier waarop Jood of Griek wie ook al by God kan uitkom nie – nóg Joodse wette, nóg die Grieke se wysheid kan dit bewerkstellig. Die “woord van die kruis” bring verandering in die bestaanswyse van die hoorders. Hulle gaan óf verlore óf word gered. Terwyl die hoorders die kruisboodskap opweeg en dit óf as dwaasheid óf as wysheid beoordeel, is dit dieselfde woord van die kruis wat hulle as verlorenes of gereddes bestempel.

Laai af: WordPowerPoint

Genesis 17:1-7, 15-16 – 28 Februarie

Tweede Sondag in Lydenstyd

Sluit aan by Carolyn Brown se gedagtes en gesels oor die hoeveelheid sterre daar in die hemel is. Min kinders sal vandag ‘n konsep hiervan hê, weens die hoeveelheid ligbesoedeling waarmee ons saamleef. Jy kan dalk vra wie al op ‘n helder aand iewers was waar daar vir kilometers geen elektrisiteit was nie – en hoe die sterre toe gelyk het. Skakels na bruikbare video’s ingesluit. Plak dan, soos Brown voorstel, vir elke kind ‘n sterretjie op die hand om hulle te herinner dat hulle deel van Abraham en Sarah se nageslag – en God se belofte – is.  Ons het verlede week gefokus op die verbond wat God met Noag en die hele skepping gesluit het. Vandeesweek kry ons te doen met die verhaal van nog ‘n verbond. Dit is ‘n verbond wat God met Abram (en Sarai) sluit toe hulle al op ‘n hoë ouderdom was. Dit is nie die eerste keer dat God ‘n belofte aan Abram maak nie. Hier herhaal God sy belofte nadat Abram sake in sy eie hande geneem het en ‘n kind by Hagar gehad het. God herhaal sy verbond en belofte aan Abram en bevestig dat Abram se eie seun sy erfgenaam sal wees. Ons moet kliek dat daar baie verhale in die wêreld is wat ons probeer vorm, ons identiteit en roeping probeer stempel. Hierdie kompeterende verhale trek ons aandag af en fokus ons roeping op die verkeerde prioriteite. Leef uit jou identiteit as God se gemerkte mens, God se eiendom, en leef bedagsaam en toegewyd aan God.

Laai af: WordPowerPoint