1 Korintiërs 12:1-11 – 16 Januarie

Tweede Sondag na Epifanie

Aangesien vandag die eerste Sondag in 2022 se nuwe skooljaar is, oorweeg dit om voor die tyd die graad 1-kinders en hulle ouers te nooi en te betrek by ‘n spesiale roetemerker wat op hulle oorgang na die laerskool fokus. Sien Roetemerkers (Greyling & Van Niekerk, Bybel-Media, 2019) vir ‘n liturgiese voorstel. Jy kan ook oorweeg om ‘n “blessing of the backpacks” te doen. Lees Carolyn Brown se baie kreatiewe idees oor die eerste Sondag nadat die skool begin het – en haar gedagtes oor skool as roeping. (Hier is ‘n 2020 Kerbode artikel oor so ‘n seën-stuur diens.) Laat kinders kaartjies van ‘n gunsteling Bybelvers maak (of kies ‘n bybelvers). As jy dit kan laat lamineer, nog beter! Maak “tags” van die kaartjies deur sleutelringe daaraan vas te maak. Dié kan hulle dan aan hul skooltasse vasmaak. Die preekriglyn sluit aan by die belydenis “Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges” in die Apostoliese Geloofsbelydenis. Wat word bedoel met die woord “heiliges”? Die Latynse word vir “heiliges” (sanctorum) het ‘n dubbele betekenis.  Dit kan in die eerste plek na mense verwys. In die sin is dit ‘n uitbreiding op die belydenis aangaande die kerk. Die kerk is ‘n gemeenskap van gelowiges, en die gelowiges word ook heiliges genoem. Daar is egter ook ‘n ander moontlikheid. Die woordvorm in Latyn kan ook op “dinge” in plaas van mense dui. Dit sou daarop neerkom dat die kerk ‘n geloofsgemeenskap is wat gevorm word, en in stand gehou word deur heilige dinge. Wat is die heilige dinge? Die eerste ding waaraan gedink word, is die sakramente. Die doop en die nagmaal is heilige dinge waardeur ons in ons verhouding met die drie-enige God verenig word. Die heilige dinge kan egter meer insluit, naamlik die oorvloed gawes van die Gees. Hieroor skryf die bekende Nederlandse teoloog AA Van Ruler in sy uitleg van die Apostoliese geloofsbelydenis: “Is die heilige dinge dan nie ook (en dalk veral) die tallose gawes van die Heilige Gees wat aan gelowiges en aan die kerk geskenk word nie? Die gemeenskap van die heiliges beteken dan dat niemand iets vir hulself ontvang nie. Elkeen moet alles gewilliglik en met blydskap in diens van die andere stel, en in diens van die opbou van die hele gemeente en die hele kerk.” Veral in hierdie opsig raak ons aan die teksgedeelte in 1 Korintiërs 12. In die belydenis aangaande die gemeenskap van die heiliges, asook in die teksgedeelte gaan dit oor die Gees wat gawes aan elke gelowige gee met die oog op die opbou van almal. Die Gees gee nie vir elke gelowige in sy of haar persoonlike hoedanigheid alles nie. Elkeen kry wel deel aan die oorvloed van die Gees deur deelname aan die geloofsgemeenskap; deur deelname aan mekaar se lewe.

Laai af: WordPowerPoint

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui